Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa: Olejkárska
Mesto: Bratislava
PSČ: 81452
IČO: 00492736
DIČ: 2020298786
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240724160024.07.2024
16:00
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektov DPB, a. s. výzva č. 05_2024_kategória 2
Dynamický nákupný systém

web 20240725080025.07.2024
08:00
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení AB Olejkárska, AB Jurajov Dvor DPB, a.s. _ výzva č. 06_2024_kategória 2
Dynamický nákupný systém

web 20240725090025.07.2024
09:00
Nákup informačných a komunikačných technológií IT01/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240725100025.07.2024
10:00
Bezkontaktné čipové karty
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240726090026.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Ad Rescue - aditívum do močoviny pre potreby DPB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206081
eks 20200330091430.03.2020
09:14
Rôzne chemické výrobky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NL 19/2023
uvo 20240212090012.02.2024
09:00
Bezkontaktné čipové karty
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NL 15/2023
uvo 20240216090016.02.2024
09:00
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NL 21/2023
uvo 20240219093019.02.2024
09:30
Náhradné diely autobusy II _ AT01/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240221090021.02.2024
09:00
Pneumatiky, protektory, disky PN01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240221110021.02.2024
11:00
Náhradné diely – trolejbusy II_TB03_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240226160026.02.2024
16:00
Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia TR01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240226170026.02.2024
17:00
NL Dezinfekčné a hygienické prostriedky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NL 18/2023
uvo 20240229090029.02.2024
09:00
Náhradné diely – trolejbusy II_TB01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240301160001.03.2024
16:00
Výmena strešného líniového svetlíka v objekte ÚDA, areál Jurajov Dvor DPB, a.s._02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240304120004.03.2024
12:00
Chladiaca zmes
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240307090007.03.2024
09:00
Predaj pohľadávok - 03/2024
Obchodná verejná súťaž

web 20240307100007.03.2024
10:00
Komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV (poplachový systém narušenia a kamerový systém)
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240312090012.03.2024
09:00
Výmena posuvnej brány – areál - Hroboňova DPB, a.s._01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240318120018.03.2024
12:00
Oprava bleskozvodu na skladoch Husár A,B,C - areál Jurajov Dvor DPB, a.s._03_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240319120019.03.2024
12:00
Exteriérové informačné stojany _CP 10/2024
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240321090021.03.2024
09:00
Pomocný materiál (ložiská, hadice, remene, spojky) pre opravu vozidiel MHD_
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NL 20/2023
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Obnova vodorovného dopravného značenia v areáloch DPB a.s._01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240322120022.03.2024
12:00
Zákonná deratizácia objektov v správe DPB, a. s. za rok 2024_výzva 01_kategória 3
Dynamický nákupný systém

web 20240325110025.03.2024
11:00
Dezinfekčné a hygienické prostriedky _DEZPR_01/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240326130026.03.2024
13:00
Odvetranie priestoru zváračskej dielne – areál DPB, a. s. 01_2024_kategória 2
Dynamický nákupný systém

web 20240327090027.03.2024
09:00
Servis vzduchotechnických zariadení v objektoch v správe DPB, a. s. 02_2024_kategória 2
Dynamický nákupný systém

web 20240327100027.03.2024
10:00
Nákup a pozáručný servis náhradných dielov tarifno – informačného systému vo vozidlách MHD
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240328090028.03.2024
09:00
Náhradné diely autobusy II _ AT02/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240402080002.04.2024
08:00
Pneumatiky, protektory, disky PN02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240403120003.04.2024
12:00
Elektromateriál EM01/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240404090004.04.2024
09:00
Ubytovanie pre zamestnancov (pre približne 350 zamestnancov DPB, a. s. na obdobie 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240404090004.04.2024
09:00
Elektromateriál EM02/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240404130004.04.2024
13:00
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV02/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240408080008.04.2024
08:00
Náradie_NA01/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240408120008.04.2024
12:00
Kancelárske potreby_CP 08/2024
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240415160015.04.2024
16:00
Rekonštrukcia spŕch v Energetickom centre - DPB, a.s., Olejkárska 1_02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240416110016.04.2024
11:00
Náhradné diely OTOKAR_OTO_01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240417150017.04.2024
15:00
Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)-OOPP 01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240418160018.04.2024
16:00
NL DNS 01/2024_Chemické výrobky
Dynamický nákupný systém

web 20240422130022.04.2024
13:00
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do objektu Výpravňa Bojnická, areál Jurajov Dvor DPB, a. s. výzva č. 03_2024_kategória 2
Dynamický nákupný systém

web 20240423093023.04.2024
09:30
Údržba zelene v areáloch v správe DPB, a. s. _ výzva 01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240423100023.04.2024
10:00
Servis MaR tepelného hospodárstva _ 01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240429100029.04.2024
10:00
Údržba zatrávneného koľajového zvršku a chemické ničenie burín na električkových tratiach a zastávkach MHD – výzva č. 02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240429130029.04.2024
13:00
Veľká oprava pohonov dverového systému pre električky Škoda 29T a 30T
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NL 11/2023
uvo 20240503090003.05.2024
09:00
Elektromateriál EM03/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240503120003.05.2024
12:00
Výroba a dodanie hnacích poloosí
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240507090007.05.2024
09:00
Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok - 04/2024
Obchodná verejná súťaž

web 20240509100009.05.2024
10:00
Elektromateriál EM04/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240513080013.05.2024
08:00
Náhradné diely autobusy II _ AT03/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240513090013.05.2024
09:00
Náradie_NA02/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240513100013.05.2024
10:00
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV03/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240513110013.05.2024
11:00
Sociálne zariadenia pre vodičov MHD – Valašská č. 03_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240514090014.05.2024
09:00
Náhradné diely OTOKAR_OTO_02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240517150017.05.2024
15:00
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240520150020.05.2024
15:00
Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia TR02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240521170021.05.2024
17:00
Parkovisko Olejkárska_04_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240527110027.05.2024
11:00
Predaj emisných úspor - 07/2024
Obchodná verejná súťaž

web 20240528100028.05.2024
10:00
Náhradné diely – trolejbusy II_TB02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240528160028.05.2024
16:00
Služby virtuálnej telefónnej ústredne, callcentra a ticketovacieho systému, Služby siete LAN, s vybudovaním a prevádzkou infraštruktúry, sieťová bezpečnosť
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240529080029.05.2024
08:00
Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 04_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240529090029.05.2024
09:00
Výmena PVC podlahovej krytiny – areál DPB, a.s., Jurajov dvor _02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240529110029.05.2024
11:00
Predaj náhradných dielov do dopravných prostriedkov MHD
Obchodná verejná súťaž

web 20240530235930.05.2024
23:59
Pravidelné servisné prehliadky a opravy automatického výdajného systému PHM Fuelomat
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240531080031.05.2024
08:00
Údržba zatrávneného koľajového zvršku a chemické ničenie burín na električkových tratiach a zastávkach MHD – výzva č. 04_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240604110004.06.2024
11:00
Oprava trolejbusu po dopravnej nehode_ kategória 2_výzva 01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240604120004.06.2024
12:00
Výmena kamier vo vozidlách - Trolejbusy_CP 9/2024
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240604160004.06.2024
16:00
Piesok technický na brzdenie do električiek CP15/2024
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240605080005.06.2024
08:00
Zastávka Krížna smer Karadžičova, prípojka NN _č. 03_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240610090010.06.2024
09:00
TT Dlhé Diely – Posun stopy troleja_č. 04_2024 (vyhotovenie jednostupňového projektu stavby)
Dynamický nákupný systém

web 20240610090010.06.2024
09:00
Vodík pre autobusy MHD
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240613100013.06.2024
10:00
Oprava ŠKODA 29T FORCITY PLUS č. 02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240614090014.06.2024
09:00
Rekonštrukcia kanalizácie a spevnenej plochy za skladom č.9 depo JD (vypracovanie projektovej dokumentácie)
Dynamický nákupný systém

web 20240614090014.06.2024
09:00
Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 05_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240614090014.06.2024
09:00
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV04/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240614100014.06.2024
10:00
Náhradná výsadba drevín v areáloch v správe DPB, a. s. – výzva č. 03_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240617080017.06.2024
08:00
Rôzne náhradné diely - električky EL01/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240617100017.06.2024
10:00
Piesok technický na brzdenie do električiek_ opakovaná výzva
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240618080018.06.2024
08:00
Dodanie, montáž a servis automatických závor pre potreby DPB a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240618090018.06.2024
09:00
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV07/2024 _ AD BLUE
Dynamický nákupný systém

web 20240619090019.06.2024
09:00
Oprava trakčných motorov a rotorov TE023 pre električky ČKD T6A5
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240621090021.06.2024
09:00
Elektromateriál EM05/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240621100021.06.2024
10:00
Rôzne náhradné diely - električky EL02/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
Náradie_NA03/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
Pneumatiky, protektory, disky PN03_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624100024.06.2024
10:00
Náhradné diely autobusy II _ AT04/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624110024.06.2024
11:00
Dvojstĺpový zdvihák pre autodielňu_č. 01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240625090025.06.2024
09:00
Elektrorevízie zdvíhacích zariadení _ kategória 1_výzva 01
Dynamický nákupný systém

web 20240626080026.06.2024
08:00
Osadenie kontajnera - Strmé vŕšky_03_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240628110028.06.2024
11:00
Pravidelné servisné prehliadky a opravy automatického výdajného systému PHM Fuelomat_opakovaná výzva
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240701100001.07.2024
10:00
Externé osvetlenie haly - Hala Denného Ošetrenia Autobusov - Petržalka 01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240701100001.07.2024
10:00
Rekonštrukcia strechy – Špeciálne dielne autobusov, areál Jurajov Dvor _04_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240702110002.07.2024
11:00
Rekonštrukcia strechy – Ľahká údržba autobusov , areál Jurajov Dvor _05_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240703110003.07.2024
11:00
Oprava prejazdov – ČSPL Jurajov Dvor_05_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240705110005.07.2024
11:00
Náhradné diely – trolejbusy II_TB04_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240708070008.07.2024
07:00
Protislnečné fólie na vozidlá MHD
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240708090008.07.2024
09:00
Obchodná verejná súťaž č. OVS 08/2024 - predaj ojazdených dopravných prostriedkov
Obchodná verejná súťaž

web 20240712100012.07.2024
10:00
Obchodná verejná súťaž - Predaj náhradných dielov do dopravných prostriedkov MHD č. OVS 09/2024
Obchodná verejná súťaž

web 20240712130012.07.2024
13:00
Komplexné zabezpečenie ochrany objektov bezpečnostnou službou pre potreby DPB, a. s.
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240719100019.07.2024
10:00
Komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany všetkých objektov DPB a.s._CP 26/2024
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240722080022.07.2024
08:00
Zastávka Krížna (nást. F), prípojka NN _č. 06_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240722090022.07.2024
09:00
Výmena okien v objekte ÚDA Jurajov Dvor – Priestor šatne, spŕch a WC na poschodí (II.NP) + SZ v OD Slimák 02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240722090022.07.2024
09:00
Rekonštrukcia šatne, spŕch a WC v objekte ÚDA – II.NP /1.poschodie/ areál Jurajov dvor_06/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240722120022.07.2024
12:00
Chemické výrobky_CH01_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240722160022.07.2024
16:00
Chemické výrobky_CH02_2024
Dynamický nákupný systém

web 20240723160023.07.2024
16:00