Oprava trolejbusu po dopravnej nehode_ kategória 2_výzva 01_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava trolejbusu po dopravnej nehode_ kategória 2_výzva 01_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50112110-7
Predpokladaná hodnota: 41 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa