Obnova vodorovného dopravného značenia v areáloch DPB a.s._01_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova vodorovného dopravného značenia v areáloch DPB a.s._01_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45442100-8
Predpokladaná hodnota: 4 950,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa