Oprava bleskozvodu na skladoch Husár A,B,C - areál Jurajov Dvor DPB, a.s._03_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava bleskozvodu na skladoch Husár A,B,C - areál Jurajov Dvor DPB, a.s._03_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45261910-6
Predpokladaná hodnota: 11 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa