Odvetranie priestoru zváračskej dielne – areál DPB, a. s. 01_2024_kategória 2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odvetranie priestoru zváračskej dielne – areál DPB, a. s. 01_2024_kategória 2
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31600000-2
Predpokladaná hodnota: 3 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa