Spoločný slovník obstarávania - CPV

Spoločný slovník obstarávania CPV (Common Procurement Vocabulary) je systém kódov používaný v Európskej únii na štandardizáciu popisov tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú predmetom verejných obstarávaní. CPV umožňuje presnú klasifikáciu tovarov, služieb a stavebných prác pomocou jednotného súboru kódov, čo zjednodušuje proces vyhľadávania a porovnávania verejných zákaziek naprieč rôznymi krajinami v EÚ. Každý produkt alebo služba má pridelený unikátny kód, ktorý sa skladá z desaťciferného čísla, čím sa zabezpečuje, že všetci účastníci verejných súťaží používajú rovnakú terminológiu a sú v súlade s európskymi normami.

10 CPV kódov s najväčším počtom vyhlásených zákaziek

Kód Názov Počet zákaziek
45000000-7 Stavebné práce 56
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 28
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 16
71320000-7 Inžinierske projektovanie 15
09310000-5 Elektrická energia 13
45310000-3 Elektroinštalačné práce 12
31712331-9 Fotovoltické články 11
34121100-2 Autobusy verejnej dopravy 11
09123000-7 Zemný plyn 10
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 10

Vyhľadajte CPV kód


Zoznam CPV