Náhradné diely autobusy II _ AT03/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely autobusy II _ AT03/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34913000-0
Predpokladaná hodnota: 64 699,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa