Exteriérové informačné stojany _CP 10/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Exteriérové informačné stojany _CP 10/2024
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 35261000-1
Predpokladaná hodnota: 4 592,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 17.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa