Predaj emisných úspor - 07/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predaj emisných úspor - 07/2024
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 9,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa