Kvapaliny do vozidiel MHD - KV07/2024 _ AD BLUE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kvapaliny do vozidiel MHD - KV07/2024 _ AD BLUE
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 09211000-1
Predpokladaná hodnota: 109 350,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa