Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia TR02_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia TR02_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34913000-0
Predpokladaná hodnota: 207 996,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 17:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa