Ubytovanie pre zamestnancov (pre približne 350 zamestnancov DPB, a. s. na obdobie 12 mesiacov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ubytovanie pre zamestnancov (pre približne 350 zamestnancov DPB, a. s. na obdobie 12 mesiacov)
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55100000-1
Predpokladaná hodnota: 989 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa