Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava LC Kamenistá II. - penetračný makadam (Ide o opravu lesnej cesty Kamenistá II. v Kamenici pod Vtáčnikom. Oprava bude spočívať v oprave povrchu vozovky spôsobom - makadam prelievaný asfaltom v dvoch vrstvách.)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
32396-WYP Zníženie energetickej potreby, oprava a stavebná údržba priestorov budovy a obnova historickej budovy archívu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2022
08:00
Katolícka univerzita v Ružomberku
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 09.08.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z20228397 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.08.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20228419 Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.08.2022
08:20
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Nákup telefónnej ústredne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2022
09:00
Domov pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa
31248-MST Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na rok 2023 – ostatné odberné miesta
Verejná súťaž
UVO 09.08.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31751-WYP Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2022
09:00
Mesto Brezno
32174-WYP Trenčín, MS Kubra, technický priestor – dobudovanie zábradlí na rampy a schody - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
32866-WYP Stavebné práce - Administratívna budova Komenského - I. etapa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2022
09:00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok