Verejné súťaže

Verejné zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2021115 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021516 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
08:15
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
45712-WYP Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
08:30
Obec Dunajská Lužná
Z2021519 Tlačivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
08:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16 (obstaranie materiálno – technického vybavenia)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.01.2021
09:00
Obec Malcov
45409-WYP Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa“ - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
45709-WYP ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Obec Tekovské Nemce
45798-WYP Vodozádržné opatrenia v Meste Galanta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Mesto Galanta
45852-WYP Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave
1556-WNS Rozosielanie hromadného emailingu na kontaktnú databázu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok