Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28364-MUT Potraviny
Užšia súťaž
UVO 30.09.2023
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31487-WNP Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Tribeč časť A (bez dopravy), strediská: LS Brod, LS Žarnovica, LS Žiar, LS Šašov_Výzva č.16/2023
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Výmena UPS na CS PZZP Láb (možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom je do14.09.2023; Obhliadka miesta realizácie Diela je povinná. Pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie Diela, bude zo súťaže vylúčený. Termín obhliadky miesta realizácie Diela Navrhovateľmi bude stanovený na základe požiadaviek Navrhovateľov. Pokiaľ Navrhovateľ absolvoval obhliadku miesta realizácie v auguste 2023 nová obhliadka nie je povinná.)
Obchodná verejná súťaž
02.10.2023
08:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Modernizácia ustajnenia a kŕmenia teliat formu digitalizácie (vrátane dodávky a montáže)
Prieskum trhu
02.10.2023
08:00
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
Obstaranie Skladového teleskopického manipulátoru OPAKOVANIE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Obstaranie 2 ks nízkoemisného skriňového automobilu OPAKOVANIE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Obstaranie nízkoemisného skriňového automobilu s chladeným nákladovým priestorom OPAKOVANIE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
30953-WNP Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy na objekte so s.č. 199
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
08:00
Obec Raková
31467-WNS Kosenie lúk v intraviláne mesta Vysoké Tatry v lokalite Smokovce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
08:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok