Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zásobovacia základňa III, Zemianske Kostoľany - Čerpadlá, kompresory a príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Osvetlenie (Obhliadka je možná v termínoch od 27.7. 2021 do 30.7.2021 po písomnej dohode záujemcu/uchádzača s obstarávateľom)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.08.2021
09:00
MATADOR Industries, a.s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Hospodárska správa MO SR Bratislava - Interiérové vybavenie - špeciálny nábytok vyrábaný na mieru
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia chodníka na ul. Kukučínovej
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
09:00
Mesto Bytča
31220-MST Technológie pre FAB Co. s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
FAB Co. s.r.o.
31337-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
31343-MSS Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mesto Nová Dubnica
32171-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
32872-WYP Prestavba historickej budovy materskej školy na obecné múzeum zamerané na Csontváryho
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Obec Halič
34179-WYP Stavebné práce – MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Mestské lesy v Bratislave
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok