Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zber, odvoz a zneškodnenie nie nebezpečných odpadov
Prieskum trhu
31.03.2023
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Zhrňovač
Prieskum trhu
31.03.2023
23:59
Ján Kováčik, S. Tomášika 143, 049 18 Lubeník
Baliaca linka na jablká do sáčkov a stroj na lepenie kartónových obalov, Packing line for apples in bags and a gluer machine for cardboard boxes
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.03.2023
23:59
Ovocinárske družstvo Bonum, Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Robot na dojenie kráv
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.03.2023
23:59
KEĽO A SYNOVIA s.r.o., Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce
Tonerové náplne Xerox (a HP, spolu 45 ks)
Výzva na predkladanie ponúk
31.03.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Výplatné pásky pre program VEMA (13 kart., 1 kart. = 1 000 pások)
Výzva na predkladanie ponúk
31.03.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12283-WNS Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 31.03.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Martin
Z20232219 Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.04.2023
13:51
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Ťahaný zberač hrozna
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.04.2023
16:00
Shebo Winery, a. s., Dolná 120/119, 900 01 Modra
Mobilný telefón UMIDIGI BISON X10, prepojovacie káble
Výzva na predkladanie ponúk
02.04.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok