Verejné súťaže

Verejné zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45400-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
4088-WNT Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2021
11:00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2021
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.01.2021
12:00
SOŠ Pribeník
Dezinfekcia priestorov školy
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
Gymnázium Veľké Kapušany
Semená na pestovanie zeleniny na rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
SOŠ Pribeník
Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
SZŠ Košice Moyzesova 17
Tonery na rok 2021 a Notebook - 4 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
SOŠ Pribeník
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
SPŠ elektrotechnická Košice
Základné potraviny a cestoviny
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
SPŠ elektrotechnická Košice
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Krytá plaváreň
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
Mesto Lučenec
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok