Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
ZTCA-2-2021 Vyplachovač ložných mís
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.05.2021
08:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z20218894 levosimendan 2,5 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.05.2021
08:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20218803 Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.05.2021
08:37
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Kompostáreň v meste Námestovo – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.05.2021
09:00
Mesto Námestovo
18168-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.,
Užšia súťaž
UVO 11.05.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
18370-MSS Prekladateľské služby
Verejná súťaž
UVO 11.05.2021
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
19132-WYP Poprad, Spišská Teplica, Poprad rkm 120,050 - 122,450 SMB; stavebné práce – II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.05.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24004-WNP Úprava priestranstva pred reštauráciou U Gréka ul. Švábska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.05.2021
09:00
Mesto Prešov
24709-WNT Knihy, učebnice a CD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.05.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
26191-WNT Obytný kontajner so sanitou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.05.2021
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok