Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Chodník pred bytovým domom č. 1 - 3 Cesta Vl. Clementisa
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.02.2023
08:00
Mesto Prievidza
Z2023655 Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
08:00
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2023556 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
08:15
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 1
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
08:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 2
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
08:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina (1. Traktor s príslušenstvom; 2. Mostová váha; 3. Nádoby na zber separovaných druhov odpadov)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.02.2023
09:00
Obec Divina
Nemocničné odsávačky materského mlieka
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Sklenená oddeľovacia stena
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.02.2023
09:00
Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
542-MST Technické vybavenie pre stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín_ časť 1
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
09:00
Mesto Tvrdošín
745-MST Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok