Elektromateriál EM02/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektromateriál EM02/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31680000-6
Predpokladaná hodnota: 3 387,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa