Pravidelné servisné prehliadky a opravy automatického výdajného systému PHM Fuelomat

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pravidelné servisné prehliadky a opravy automatického výdajného systému PHM Fuelomat
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50100000-6
Predpokladaná hodnota: 82 524,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa