Zákonná deratizácia objektov v správe DPB, a. s. za rok 2024_výzva 01_kategória 3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zákonná deratizácia objektov v správe DPB, a. s. za rok 2024_výzva 01_kategória 3
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90900000-6
Predpokladaná hodnota: 6 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa