Rôzne náhradné diely - električky EL02/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rôzne náhradné diely - električky EL02/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34630000-2
Predpokladaná hodnota: 664 517,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa