Pneumatiky, protektory, disky PN02_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pneumatiky, protektory, disky PN02_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34913200-2
Predpokladaná hodnota: 18 797,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa