Zastávka Krížna (nást. F), prípojka NN _č. 06_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zastávka Krížna (nást. F), prípojka NN _č. 06_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45310000-3
Predpokladaná hodnota: 12 619,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa