Elektromateriál EM04/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektromateriál EM04/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31680000-6
Predpokladaná hodnota: 5 605,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa