Údržba zatrávneného koľajového zvršku a chemické ničenie burín na električkových tratiach a zastávkach MHD – výzva č. 02_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Údržba zatrávneného koľajového zvršku a chemické ničenie burín na električkových tratiach a zastávkach MHD – výzva č. 02_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77314100-5
Predpokladaná hodnota: 21 538,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa