Nákup a pozáručný servis náhradných dielov tarifno – informačného systému vo vozidlách MHD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a pozáručný servis náhradných dielov tarifno – informačného systému vo vozidlách MHD
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50312600-1
Predpokladaná hodnota: 362 440,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa