Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 05_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 05_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45234127-2
Predpokladaná hodnota: 11 020,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa