Výroba a dodanie hnacích poloosí

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výroba a dodanie hnacích poloosí
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34324000-4
Predpokladaná hodnota: 12 890,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa