Dezinfekčné a hygienické prostriedky _DEZPR_01/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dezinfekčné a hygienické prostriedky _DEZPR_01/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 24455000-8
Predpokladaná hodnota: 37 486,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa