Parkovisko Olejkárska_04_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Parkovisko Olejkárska_04_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 16 505,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa