Oprava trakčných motorov a rotorov TE023 pre električky ČKD T6A5

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava trakčných motorov a rotorov TE023 pre električky ČKD T6A5
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31110000-0
Predpokladaná hodnota: 35 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa