Rekonštrukcia šatne, spŕch a WC v objekte ÚDA – II.NP /1.poschodie/ areál Jurajov dvor_06/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia šatne, spŕch a WC v objekte ÚDA – II.NP /1.poschodie/ areál Jurajov dvor_06/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 106 680,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa