Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)-OOPP 01_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)-OOPP 01_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 35113400-3
Predpokladaná hodnota: 30 079,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 7.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa