Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa: Komenského
Mesto: Košice - mestská časť Sever
PSČ: 04181
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Toner do tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246009
eks 20240723121023.07.2024
12:10
Vysávač a čistič okien
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246035
eks 20240724095024.07.2024
09:50
Automatická trepačka s inkubátorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246043
eks 20240725080025.07.2024
08:00
Vakcíny - očkovacie látky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246038
eks 20240725095525.07.2024
09:55
Duálny termocyklér pre polymerázovú reťazovú reakciu -PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246045
eks 20240725100025.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Klimatizácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201026
eks 20200123120023.01.2020
12:00
Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201338
eks 20200127090027.01.2020
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2020960
eks 20200127100027.01.2020
10:00
Laboratórne destilačné meracie prístroje a zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201016
eks 20200130090030.01.2020
09:00
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201436
eks 20200130120530.01.2020
12:05
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201931
eks 20200204133504.02.2020
13:35
Ohrevný vozík (vodná kúpeľ)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201902
eks 20200205100005.02.2020
10:00
Kolóna pre HPLC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201928
eks 20200205110005.02.2020
11:00
Vysávač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202002
eks 20200205150005.02.2020
15:00
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201997
eks 20200206120006.02.2020
12:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202135
eks 20200206150006.02.2020
15:00
Mikrovlnná rúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202133
eks 20200206150006.02.2020
15:00
Zhotovenie regálov do príručnej spisovne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202308
eks 20200211140011.02.2020
14:00
Zdravotnícke nádoby na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202365
eks 20200212102812.02.2020
10:28
Dielenský spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202091
eks 20200212120012.02.2020
12:00
Laboratórny pH meter a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202286
eks 20200213082113.02.2020
08:21
Priamy laboratórny mikroskop s digitálnou kamerou a softvérom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202287
eks 20200213084013.02.2020
08:40
UV-Vis mikroobjemový spektrofotometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202289
eks 20200213085513.02.2020
08:55
Stroj na cukrovú vatu s vozíkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202530
eks 20200213090013.02.2020
09:00
Stroj na popcorn s vozíkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202526
eks 20200213090013.02.2020
09:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202290
eks 20200213093013.02.2020
09:30
Liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202297
eks 20200213095513.02.2020
09:55
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202291
eks 20200213104013.02.2020
10:40
Laboratórne prístroje - LightCycler 480 Instrument II systém alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202292
eks 20200213105613.02.2020
10:56
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202300
eks 20200213111913.02.2020
11:19
Silne zásaditý tekutý čistiaci prípravok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202607
eks 20200213134613.02.2020
13:46
Potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202388
eks 20200217082017.02.2020
08:20
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202785
eks 20200217120017.02.2020
12:00
Laboratórny plast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202782
eks 20200217123517.02.2020
12:35
Skúmavky s K3EDTA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202796
eks 20200217135117.02.2020
13:51
Pramenitá voda - balená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202788
eks 20200218120018.02.2020
12:00
Kompletné krmivo pre dospelé psy veľkých a obrích plemien
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203183
eks 20200220093120.02.2020
09:31
Základné organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203243
eks 20200220134520.02.2020
13:45
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203395
eks 20200224090024.02.2020
09:00
Tlmivý roztok a oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203396
eks 20200224114624.02.2020
11:46
CO2 inkubátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203415
eks 20200224140024.02.2020
14:00
Diagnostická súprava ID Screen Toxoplasmosis Indirect Multi-species ELISA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203519
eks 20200225140525.02.2020
14:05
Diagnostická ELISA súprava na stanovenie alpha-1 kyslého glykoproteínu u ošípaných
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203987
eks 20200302110702.03.2020
11:07
Pôda pre mikrobiológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204002
eks 20200302121802.03.2020
12:18
Chirurgické skrutky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204003
eks 20200302122202.03.2020
12:22
Centrifúgy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203999
eks 20200302130002.03.2020
13:00
Podložné a krycie sklíčka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204010
eks 20200302134902.03.2020
13:49
Vysávač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204127
eks 20200303140003.03.2020
14:00
Pracovná doska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204173
eks 20200304090004.03.2020
09:00
Elektrické spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204415
eks 20200305120005.03.2020
12:00
Kŕmne aditíva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204646
eks 20200310083810.03.2020
08:38
Agary pre mikrobiológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204693
eks 20200310135910.03.2020
13:59
Veterinárne diéty a krmivá pre psy a mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204798
eks 20200312130912.03.2020
13:09
Svetelný lapač hmyzu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205135
eks 20200313132013.03.2020
13:20
Bunkové sitká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205139
eks 20200313134013.03.2020
13:40
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204746
eks 20200316100016.03.2020
10:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204974
eks 20200318090018.03.2020
09:00
Laboratórne váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205686
eks 20200323090023.03.2020
09:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205786
eks 20200323120023.03.2020
12:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206355
eks 20200331120031.03.2020
12:00
Freundovo kompletné adjuvans
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206440
eks 20200401120001.04.2020
12:00
Laboratórna trepačka typu Vortex
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206436
eks 20200401120001.04.2020
12:00
Veterinárne MIC doštičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206522
eks 20200402150002.04.2020
15:00
TBX agar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206521
eks 20200402150002.04.2020
15:00
PRACOVNÝ NEREZOVÝ STÔL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206928
eks 20200407142007.04.2020
14:20
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207001
eks 20200409093009.04.2020
09:30
Primery a PCR reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208127
eks 20200423085523.04.2020
08:55
Bunkové sitká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208641
eks 20200430095030.04.2020
09:50
Ocot kvasný liehový 20%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208584
eks 20200430150030.04.2020
15:00
Obnova centrálnej IT infraštruktúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208642
eks 20200504085504.05.2020
08:55
Diagnostické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209335
eks 20200512141912.05.2020
14:19
Regále celonerezové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209337
eks 20200512142612.05.2020
14:26
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209617
eks 20200514085014.05.2020
08:50
Hriadeľový krovinorez VeGA BC525PRO alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209604
eks 20200514150014.05.2020
15:00
Laktátomer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209814
eks 20200518105318.05.2020
10:53
Prívesný vozík na prepravu zvierat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209855
eks 20200518110018.05.2020
11:00
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209863
eks 20200518132518.05.2020
13:25
Rôzne chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209864
eks 20200518132818.05.2020
13:28
Plastový box s vekom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010236
eks 20200521170021.05.2020
17:00
Elektromateriál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209608
eks 20200522120022.05.2020
12:00
Stomacherové sáčky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010868
eks 20200528100928.05.2020
10:09
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010911
eks 20200529140029.05.2020
14:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011062
eks 20200601104001.06.2020
10:40
Analytické váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011063
eks 20200601105001.06.2020
10:50
Elektromateriál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011147
eks 20200602170002.06.2020
17:00
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011151
eks 20200603093603.06.2020
09:36
Svetelné mikroskopy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011270
eks 20200603114903.06.2020
11:49
Viacúčelový vysávač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011246
eks 20200604100004.06.2020
10:00
Pracovné nerezové stoly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011152
eks 20200604140004.06.2020
14:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011553
eks 20200605083805.06.2020
08:38
Organické zlúčeniny a chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011630
eks 20200608090608.06.2020
09:06
Adaptér pre prístroj LightCycler 480 II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011633
eks 20200608091108.06.2020
09:11
Mikroskop Olympus CX-23, Digitálna kamera Olympus EP-50
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011649
eks 20200609130009.06.2020
13:00
Germicídny dekontaminátor vzduchu s príslušenstvom a kompletná sada pH metra s elektródou a puframi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011772
eks 20200610120010.06.2020
12:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011771
eks 20200610130010.06.2020
13:00
Chemikálie, reagencie a suplementy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011769
eks 20200610140010.06.2020
14:00
Laboratórne prístroje a zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012150
eks 20200611144211.06.2020
14:42
Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012213
eks 20200612120012.06.2020
12:00
Základné anorganické chemikálie - reagent na stabilizáciu a ochranu RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012210
eks 20200612120012.06.2020
12:00
Šicí materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012216
eks 20200612131012.06.2020
13:10
RT2 qPCR Primer Assay for Chicken ACTB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012538
eks 20200617093817.06.2020
09:38
Motorový zametací stroj Stiga SWS 800 G alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012407
eks 20200617100017.06.2020
10:00
Dezinfekčné prostriedky s dávkovačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012754
eks 20200618100018.06.2020
10:00
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Xerox WorkCentre 6515V_DN alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012757
eks 20200618120018.06.2020
12:00
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012975
eks 20200619120019.06.2020
12:00
Základné organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013090
eks 20200622105922.06.2020
10:59
Výhrevná pinzeta pre histológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013227
eks 20200623123423.06.2020
12:34
Príslušenstvo k laboratórnym prístrojom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013236
eks 20200623133223.06.2020
13:32
Reklamné predmety s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013073
eks 20200624090024.06.2020
09:00
Profesionálny priemyselný vysávač BOSCH GAS 35 M AFC alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013187
eks 20200624120024.06.2020
12:00
Osobné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013185
eks 20200624130024.06.2020
13:00
Analytické váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013183
eks 20200624130024.06.2020
13:00
Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013313
eks 20200624130024.06.2020
13:00
Základné anorganické chemikálie - reagent na stabilizáciu a ochranu RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013180
eks 20200624140024.06.2020
14:00
Práčka s predným plnením Whirlpool Supreme Care FSCR 10432 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013325
eks 20200624140024.06.2020
14:00
Monoklonálna protilátka na detekciu dsRNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013315
eks 20200624140024.06.2020
14:00
GasPak EZ anaeróbny kontainerový systém vreciek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013311
eks 20200624140024.06.2020
14:00
Laboratórny plast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013855
eks 20200629093029.06.2020
09:30
Rôzne chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013968
eks 20200630140030.06.2020
14:00
Bezvreckový vysávač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013976
eks 20200701100001.07.2020
10:00
Dezinfekčný roztok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014120
eks 20200701103301.07.2020
10:33
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014479
eks 20200703095503.07.2020
09:55
TTA RAPID klietky , platničky , skrutky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014489
eks 20200708103008.07.2020
10:30
Set klávesnice s myšou Microsoft Sculpt Comfort Desktop alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014809
eks 20200708110008.07.2020
11:00
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014798
eks 20200708120008.07.2020
12:00
Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy Sanytol alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014797
eks 20200708120008.07.2020
12:00
Diagnostické činidlá a reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014855
eks 20200708130008.07.2020
13:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014852
eks 20200708130008.07.2020
13:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014801
eks 20200708130008.07.2020
13:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014799
eks 20200708130008.07.2020
13:00
Notebook, puzdro, myš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014814
eks 20200708140008.07.2020
14:00
Rybárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014805
eks 20200709100009.07.2020
10:00
Laboratórna technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014804
eks 20200709100009.07.2020
10:00
Zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015207
eks 20200710082610.07.2020
08:26
Veterinárne MIC doštičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015209
eks 20200710083010.07.2020
08:30
Kŕmidlo pre vtáky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015213
eks 20200710083810.07.2020
08:38
Laboratórna pipeta a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015215
eks 20200710084310.07.2020
08:43
Zubné nástroje, prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015220
eks 20200710091010.07.2020
09:10
Laboratórne pomôcky - sklo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015268
eks 20200710125010.07.2020
12:50
Výhrevná pinzeta pre histológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015365
eks 20200713100013.07.2020
10:00
Notebook HP 255 G7 3C101ES alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015419
eks 20200713100013.07.2020
10:00
Enzým Ribonukleáza A chromatografická z hovädzieho pankreasu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015421
eks 20200713120013.07.2020
12:00
Kŕmne pomôcky pre hydinu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015428
eks 20200713130013.07.2020
13:00
Diagnostické súpravy na stanovenie zápalových markerov u ošípaných
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015425
eks 20200713130013.07.2020
13:00
Chladničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015570
eks 20200714120014.07.2020
12:00
Externý disk SSD Samsung T5, 1TB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015572
eks 20200714130014.07.2020
13:00
Mikroskop Olympus CX-23, Digitálna kamera Olympus EP-50
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015561
eks 20200714135014.07.2020
13:50
Kirschnerove drôty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015562
eks 20200714135514.07.2020
13:55
Pipetovacie špičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015564
eks 20200714135714.07.2020
13:57
Protilátky a chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015575
eks 20200714140014.07.2020
14:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015675
eks 20200715105515.07.2020
10:55
Multifunkčná tlačiareň, projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015691
eks 20200715130015.07.2020
13:00
Príslušenstvo k počítaču
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015926
eks 20200716102516.07.2020
10:25
Germicídny žiarič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015866
eks 20200716120016.07.2020
12:00
Kapsulový kávovar - KRUPS NESCAFÉ KP123B31 Dolce Gusto Mini Me PF alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016087
eks 20200717140017.07.2020
14:00
HotStarTaq DNA Polymeráza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016156
eks 20200720100020.07.2020
10:00
Rotor pre centrifúgu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016154
eks 20200720102020.07.2020
10:20
Organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016166
eks 20200720110020.07.2020
11:00
Mulitimediálny prehrávač - APPLE TV 4K HDR alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016185
eks 20200720130020.07.2020
13:00
Hydrantové hadice, hydrantové prúdnice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016443
eks 20200722103022.07.2020
10:30
Králičia monoklonálna protilátka CONFIRM anti-CD3 (2GV6)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016464
eks 20200722120022.07.2020
12:00
Ohrievač tekutých liečiv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016657
eks 20200723084523.07.2020
08:45
pH meter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016662
eks 20200723085023.07.2020
08:50
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016691
eks 20200723094523.07.2020
09:45
Kancelárska stolička SPINERGO OPTIMAL alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016660
eks 20200723110023.07.2020
11:00
Chladnička pre gastronómiu - Liebherr FK 5440 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016666
eks 20200723120023.07.2020
12:00
Nábytok - kuchynská linka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016669
eks 20200723140023.07.2020
14:00
Špičky, skúmavky a kultivačné fľaše
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017464
eks 20200730084030.07.2020
08:40
Ohrievač tekutých liečiv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017548
eks 20200730134230.07.2020
13:42
Počítačie guličky pre prietokovú cytometriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017784
eks 20200803110603.08.2020
11:06
Centrifugačné sterilné skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017792
eks 20200803112503.08.2020
11:25
Laboratórne mikroskopy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017803
eks 20200803121003.08.2020
12:10
ELISA kit - rastový faktor mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017930
eks 20200804105004.08.2020
10:50
Práčka Whirpool AWG 912 S PRO alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017826
eks 20200804120004.08.2020
12:00
Umývačka riadu Electrolux ESF9500LOX alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017830
eks 20200804140004.08.2020
14:00
Elektrické spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017897
eks 20200805100005.08.2020
10:00
DAPI filter pre fluorescenčný mikroskop - kompletný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017965
eks 20200805120005.08.2020
12:00
Kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017961
eks 20200805120005.08.2020
12:00
Základné organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018438
eks 20200807130007.08.2020
13:00
Chemikálie pre izoláciu RNA, DNA a RT PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018462
eks 20200807132007.08.2020
13:20
Chemikálie pre molekulovú biológiu - DNA polymeráza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018464
eks 20200807132507.08.2020
13:25
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017956
eks 20200810103010.08.2020
10:30
Výpočtová technika - tabletový počítač, tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018563
eks 20200810120010.08.2020
12:00
Mobilný telefón Samsung Galaxy A41, 64GB, Dual SIM, modrý
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018701
eks 20200812130012.08.2020
13:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018826
eks 20200813090013.08.2020
09:00
Fén na vlasy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019024
eks 20200814120014.08.2020
12:00
Posteľ - pružinová váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019018
eks 20200814130014.08.2020
13:00
SSD pevný disk 1 TB SAMSUNG SSD 860 QVO, 2.5" - 1TB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019356
eks 20200817131017.08.2020
13:10
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019361
eks 20200817132017.08.2020
13:20
Stolný skener
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019365
eks 20200817132517.08.2020
13:25
Tlačiareň , prenosný reproduktor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019803
eks 20200820083520.08.2020
08:35
Horúcovzdušný sterilizátor 230L
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019807
eks 20200820084020.08.2020
08:40
Laboratórne mikroskopy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019913
eks 20200820134020.08.2020
13:40
Nábytok z masívu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019855
eks 20200821100021.08.2020
10:00
Strihacie strojčeky akumulátorové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020010
eks 20200821140521.08.2020
14:05
Parafínový dispenzor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020199
eks 20200825100025.08.2020
10:00
Notebooky, externá grafická karta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020253
eks 20200825100025.08.2020
10:00
Plastové lavice do čakární
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020336
eks 20200826104026.08.2020
10:40
Klimatizácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020344
eks 20200826130026.08.2020
13:00
Chemikálie a kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020337
eks 20200827090027.08.2020
09:00
Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020810
eks 20200831120031.08.2020
12:00
Prenosná odsávačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020822
eks 20200831140031.08.2020
14:00
Notebook HP Pavilion x360 14-dh0602nc alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020837
eks 20200902100002.09.2020
10:00
ELISA súprava na sérodiagnostiku respiračných infekcií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020834
eks 20200902120002.09.2020
12:00
TPLO píla s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021051
eks 20200904090004.09.2020
09:00
Prístroje na detekciu a rozbory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021298
eks 20200907103307.09.2020
10:33
Čítacie zariadenie RTG snímok - nepriama digitalizácia - veterinárny CR systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021026
eks 20200908090008.09.2020
09:00
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021029
eks 20200909090009.09.2020
09:00
Roztvárače ústnej dutiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021444
eks 20200909100009.09.2020
10:00
Izolačný kit na extrakciu DNA črevných parazitov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021443
eks 20200909100009.09.2020
10:00
Laboratórne stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021445
eks 20200909110009.09.2020
11:00
Ovos kŕmny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021414
eks 20200909120009.09.2020
12:00
Veterinárne pomôcky pre hovädzí dobytok a hydinu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021447
eks 20200909130009.09.2020
13:00
Respiračné vaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021446
eks 20200909130009.09.2020
13:00
3D model oka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021535
eks 20200909131009.09.2020
13:10
Dezinfekčné prípravky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021730
eks 20200910093510.09.2020
09:35
Špecifické oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021734
eks 20200910094510.09.2020
09:45
Slama
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021420
eks 20200910120010.09.2020
12:00
Seno
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021425
eks 20200910123010.09.2020
12:30
Multifunkčná tlačiareň Xerox DocuCentre SC2020, A3 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021708
eks 20200910133010.09.2020
13:30
Krmivo a diéty pre psov a mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021527
eks 20200911093011.09.2020
09:30
Kancelárska stolička SPINERGO OPTIMAL alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021964
eks 20200914100014.09.2020
10:00
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022064
eks 20200916090516.09.2020
09:05
Laboratórny plast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022184
eks 20200917082017.09.2020
08:20
Materiál pre odber ejakulátu a insemináciu psov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022186
eks 20200917083017.09.2020
08:30
Diagnostická súprava NEFA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022442
eks 20200918110018.09.2020
11:00
Tlačiareň multifunkčná laserová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022444
eks 20200918110518.09.2020
11:05
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG - Micropaque
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022445
eks 20200918111018.09.2020
11:10
Meracie prúžky do koagulačného analyzátora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022453
eks 20200918114518.09.2020
11:45
Laboratórny plast - držiak
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022469
eks 20200918135018.09.2020
13:50
Počítačové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022481
eks 20200921090021.09.2020
09:00
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022476
eks 20200921130021.09.2020
13:00
Práčka Whirpool AWG 912 S PRO alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022714
eks 20200922102522.09.2020
10:25
Strihacie strojčeky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023042
eks 20200924085524.09.2020
08:55
Kauterizačné pero k prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023045
eks 20200924090024.09.2020
09:00
Originálne odpadové vrecia pre skartátory HMS Securio B32
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023195
eks 20200925120025.09.2020
12:00
Filtre do prístroja na výrobu purifikovanej vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023285
eks 20200928100028.09.2020
10:00
Vnútorná klimatizačná jednotka DAIKIN FXAQ25A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023289
eks 20200928100028.09.2020
10:00
Pipetovacie špičky s filtrom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023293
eks 20200928103028.09.2020
10:30
Počítačové príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023319
eks 20200928112528.09.2020
11:25
Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023354
eks 20200928143028.09.2020
14:30
Diagnostická ELISA súprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023570
eks 20200930123030.09.2020
12:30
Vysávač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023593
eks 20200930130030.09.2020
13:00
Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023590
eks 20200930130030.09.2020
13:00
Filtre membránové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023831
eks 20201001110001.10.2020
11:00
Stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023778
eks 20201001120001.10.2020
12:00
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023771
eks 20201001120001.10.2020
12:00
Diagnostické činidlá a kontrastné médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023810
eks 20201001120001.10.2020
12:00
Školská stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023805
eks 20201002100002.10.2020
10:00
Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022449
eks 20201005090005.10.2020
09:00
Kovová skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024214
eks 20201006095006.10.2020
09:50
Kancelársky stôl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024338
eks 20201006100006.10.2020
10:00
Kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024279
eks 20201006130006.10.2020
13:00
Kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024283
eks 20201006133006.10.2020
13:30
Paplóny a vankúše (súpravy)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024371
eks 20201007140007.10.2020
14:00
Bázy na syntézu olíg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024592
eks 20201008083008.10.2020
08:30
Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy Sanytol alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024652
eks 20201008102508.10.2020
10:25
Laboratórna váha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024663
eks 20201008103508.10.2020
10:35
Špeciálne pracovné odevy a doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024596
eks 20201008120008.10.2020
12:00
Termovízna kamera Pulsar KEY XM 30 S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024601
eks 20201008130008.10.2020
13:00
Kynologické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024587
eks 20201008130008.10.2020
13:00
Digestory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024589
eks 20201008140008.10.2020
14:00
Soľ ekologická posypová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024735
eks 20201008140008.10.2020
14:00
Práčka IPSO IA105 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024619
eks 20201009090009.10.2020
09:00
Vodoinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023835
eks 20201012100012.10.2020
10:00
Laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024964
eks 20201012113012.10.2020
11:30
Kultivačné média pre mikrobiológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024962
eks 20201012113012.10.2020
11:30
Kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024966
eks 20201012115012.10.2020
11:50
Chemikálie a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024965
eks 20201012115012.10.2020
11:50
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025010
eks 20201012120012.10.2020
12:00
Mraznička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025007
eks 20201012133012.10.2020
13:30
Laboratórne sklo a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025013
eks 20201012144012.10.2020
14:40
Termovízna kamera Pulsar KEY XM 30 S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025156
eks 20201013140013.10.2020
14:00
Veterinárny lekársky predpis
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025452
eks 20201015085015.10.2020
08:50
Hydroxymethylfurfural-50 testov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025465
eks 20201015090015.10.2020
09:00
Špičky a skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025468
eks 20201015091015.10.2020
09:10
Enzýmy, Kultivačné médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025474
eks 20201015091015.10.2020
09:10
Laboratórny inkubátor CLN 53 Smart alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025451
eks 20201015120015.10.2020
12:00
Televízor s držiakom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025593
eks 20201015144515.10.2020
14:45
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiometer ABL90
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025459
eks 20201016085516.10.2020
08:55
Bunková línia a chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025662
eks 20201016093016.10.2020
09:30
Osobné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025478
eks 20201019092019.10.2020
09:20
Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025665
eks 20201019104019.10.2020
10:40
Liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025850
eks 20201019144519.10.2020
14:45
Chemické činidlá a médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025944
eks 20201020105020.10.2020
10:50
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025946
eks 20201020105520.10.2020
10:55
Notebook Asus ZenBook 14 UX425JA-BM284R alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025991
eks 20201020110020.10.2020
11:00
Univerzálny externý zdroj energie - powerbanka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025999
eks 20201020120020.10.2020
12:00
Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl, príslušenstvo k ultracentrifúge, protilátky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025979
eks 20201020133520.10.2020
13:35
Reklamné predmety - rúška s logom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026031
eks 20201020151020.10.2020
15:10
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026367
eks 20201022084522.10.2020
08:45
PE folia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026376
eks 20201022090022.10.2020
09:00
Interná kontrola RNA vzorky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026383
eks 20201022091022.10.2020
09:10
Diagnostický kit pre extrakciu RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026366
eks 20201022100022.10.2020
10:00
Laboratórne váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026358
eks 20201022100022.10.2020
10:00
Diagnostické ELISA súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026378
eks 20201022110022.10.2020
11:00
DNA polymeráza, kultivačné médiá, kity pre extrakciu DNA a RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026372
eks 20201022120022.10.2020
12:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026360
eks 20201022120022.10.2020
12:00
Výrobník ľadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026386
eks 20201022130022.10.2020
13:00
Diagnostické súpravy na stanovenie proteínov akútnej fázy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026384
eks 20201022130022.10.2020
13:00
Notebook HP Pro Book 445 G7, 12X16EA, strieborný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026395
eks 20201022130022.10.2020
13:00
Laboratórny prístroj - roller Stuart SRT 6 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026391
eks 20201022130022.10.2020
13:00
Dextran sulfate sodium (DSS) - sodná soľ dextranu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026491
eks 20201022133022.10.2020
13:30
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026515
eks 20201022135822.10.2020
13:58
Monitorovací prístroj Equisense Motion S alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026487
eks 20201022140022.10.2020
14:00
Diagnostické činidlá, reagencie, kontrastné látky, kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026677
eks 20201023132523.10.2020
13:25
Umývačka riadu Bosch Super Silence SMS46G105E alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026676
eks 20201023133023.10.2020
13:30
Elektrický drvič ľadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026789
eks 20201026090026.10.2020
09:00
Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026808
eks 20201026090026.10.2020
09:00
Videosystém vrátane príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026757
eks 20201026100026.10.2020
10:00
Miešačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026796
eks 20201026110026.10.2020
11:00
Diagnostický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026823
eks 20201026142526.10.2020
14:25
Respirátor FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026831
eks 20201026152526.10.2020
15:25
PCR reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026965
eks 20201027125027.10.2020
12:50
Refraktometer KRUSS ABBE AR4 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027449
eks 20201029120029.10.2020
12:00
Notebook Dell Inspiron G5 5500-85293, čierny alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027432
eks 20201029130029.10.2020
13:00
Externý fixátor na stabilizáciu kostí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027476
eks 20201029130029.10.2020
13:00
Laboratórny plast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027455
eks 20201029130029.10.2020
13:00
Kancelárske stroje - skartovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027462
eks 20201030090030.10.2020
09:00
Mobilný germicídny žiarič PROLUX PROMOS GM 30 W alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027501
eks 20201030090030.10.2020
09:00
Pipety a špičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027460
eks 20201030100030.10.2020
10:00
Notebook Lenovo IdeaPad Gaming L340-15IRH - Gradient blue (81LK00YBCK) alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027481
eks 20201030120030.10.2020
12:00
Prístroje na fyzikálnu terapiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027472
eks 20201030120030.10.2020
12:00
PCR reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027655
eks 20201030143230.10.2020
14:32
Notebook HP Pavilion Gaming 15-cx0032nc alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027846
eks 20201103120003.11.2020
12:00
Osobné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027851
eks 20201103140003.11.2020
14:00
Fermentačná nádoba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027922
eks 20201103140003.11.2020
14:00
Veterinárny pulzoximeter CMS 60D alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027847
eks 20201104093004.11.2020
09:30
Veterinárne MIC doštičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027990
eks 20201104093004.11.2020
09:30
Penové toaletné mydlo do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027855
eks 20201104100004.11.2020
10:00
Notebooky s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027881
eks 20201104103004.11.2020
10:30
Kancelárska technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027892
eks 20201104110004.11.2020
11:00
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027935
eks 20201104110004.11.2020
11:00
Monitor pre PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027929
eks 20201104130004.11.2020
13:00
Počítače a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028204
eks 20201105100005.11.2020
10:00
Kamery s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028200
eks 20201105100005.11.2020
10:00
Krmivo pre služobné psy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028280
eks 20201105104505.11.2020
10:45
Chirurgické šitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028279
eks 20201105105005.11.2020
10:50
Laboratórny a zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028234
eks 20201105110005.11.2020
11:00
Izolácia nukleových kyselín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028292
eks 20201105111005.11.2020
11:10
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028302
eks 20201105113005.11.2020
11:30
Primery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028294
eks 20201105114005.11.2020
11:40
Lekárske zariadenia a výrobky - 3D modely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028221
eks 20201105120005.11.2020
12:00
Glukomer pre psov a mačky, prúžky do glukomera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028206
eks 20201105120005.11.2020
12:00
Laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028213
eks 20201105140005.11.2020
14:00
Laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028210
eks 20201105140005.11.2020
14:00
Kity a protiátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028283
eks 20201106105006.11.2020
10:50
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028284
eks 20201106130006.11.2020
13:00
Farebná laserová tlačiareň CANON I-SENSYS MF641CW alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028203
eks 20201109090009.11.2020
09:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028586
eks 20201109103509.11.2020
10:35
Plne automatická digitálna liaheň pre kuracie a prepeličie vajcia s doliahňou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028590
eks 20201109104509.11.2020
10:45
Počítače a notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028695
eks 20201109130009.11.2020
13:00
Peletované krmivo pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028719
eks 20201109130009.11.2020
13:00
Notebook HP EliteBook 840 G6 6XD48EA alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028790
eks 20201110090010.11.2020
09:00
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028299
eks 20201110110010.11.2020
11:00
Chirurgické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028894
eks 20201110140010.11.2020
14:00
Papierové utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028783
eks 20201110144010.11.2020
14:40
Diagnostické kity pre stanovenie mykotoxínov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028857
eks 20201111085511.11.2020
08:55
Pankreatín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028862
eks 20201111090511.11.2020
09:05
Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029096
eks 20201112110012.11.2020
11:00
MTS kolorimetrický test, trypánová modrá, separačná tekutina na izoláciu leukocytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029322
eks 20201113120013.11.2020
12:00
koberec, laminátová podlaha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029445
eks 20201116090016.11.2020
09:00
Operačné inštrumenty a implantáty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029472
eks 20201116110516.11.2020
11:05
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029502
eks 20201116131016.11.2020
13:10
pH meter vrátane náhradných pH elektród
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029508
eks 20201116132016.11.2020
13:20
Mobilný germicídny žiarič PROMOS GM 55 W alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029580
eks 20201116140016.11.2020
14:00
Viazač hrebeňový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029586
eks 20201118094518.11.2020
09:45
Notebook Dell XPS 13 9300-13661, strieborný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029659
eks 20201118100018.11.2020
10:00
Externé disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029661
eks 20201118110018.11.2020
11:00
Kávovar Espresso Krups Evidence EA890110 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029667
eks 20201118120018.11.2020
12:00
Papierové disky na stanovenie rezíduí antibiotík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029666
eks 20201118120018.11.2020
12:00
Premietacie plátno k dataprojektoru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029663
eks 20201118120018.11.2020
12:00
Interierové dvere
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029780
eks 20201118120018.11.2020
12:00
Pracovné stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029778
eks 20201118120018.11.2020
12:00
Trojdielny univerzálny hliníkový rebrík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029733
eks 20201118130018.11.2020
13:00
Oligonukleotidy - primery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030063
eks 20201120083520.11.2020
08:35
Veterinárne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030196
eks 20201123085023.11.2020
08:50
Aesculap akumulátorový strihací strojček Exacta alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030328
eks 20201123100023.11.2020
10:00
Stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030323
eks 20201123100023.11.2020
10:00
Kávovar De'Longhi Magnifica S ECAM 21.117 SB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030303
eks 20201123100023.11.2020
10:00
Oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030381
eks 20201123104023.11.2020
10:40
Elektrické spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030331
eks 20201123110023.11.2020
11:00
Rozširujúci modul RECORD IT 3.4 pre program QuickPHOTO MICRO 3.2 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030257
eks 20201123110023.11.2020
11:00
Športové náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030333
eks 20201123130023.11.2020
13:00
Mraznička Electrolux LCB3LD31W0 biela
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030309
eks 20201124090024.11.2020
09:00
Notebook HP Pavilion Gaming 16-a0000nc, čierny alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030709
eks 20201125120025.11.2020
12:00
Strihacie strojčeky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030938
eks 20201126095526.11.2020
09:55
Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030909
eks 20201126100026.11.2020
10:00
Pamäťová karta, USB kľúč
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030908
eks 20201126120026.11.2020
12:00
Krmivo pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031019
eks 20201126131026.11.2020
13:10
Veterinárne zdravotnícke pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030943
eks 20201127090027.11.2020
09:00
Ostatný spotrebný materiál pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031023
eks 20201127090027.11.2020
09:00
Strihacie strojčeky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031207
eks 20201127143527.11.2020
14:35
Krmivá a diéty pre zvieratá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030933
eks 20201130095030.11.2020
09:50
Laboratórny digestor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031839
eks 20201203091003.12.2020
09:10
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031576
eks 20201207100007.12.2020
10:00
Rhinoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032144
eks 20201207112507.12.2020
11:25
Chirurgické skrutky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032156
eks 20201207125407.12.2020
12:54
Kyslíkový generátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032191
eks 20201207154007.12.2020
15:40
Notebook HP Pro Book 445 G7, 12X21EA, strieborný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032272
eks 20201208120008.12.2020
12:00
Odpadkové koše na triedený odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032296
eks 20201208131408.12.2020
13:14
Notebook Acer Aspire 5 (NX.HV7EC.002) alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032694
eks 20201210130010.12.2020
13:00
Krmivo pre zvieratá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032668
eks 20201210140010.12.2020
14:00
Notebook HP Pro Book 445 G7, 12X21EA, strieborný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032724
eks 20201210143010.12.2020
14:30
Tonerové náplne II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031935
eks 20201214130014.12.2020
13:00
Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031933
eks 20201214130014.12.2020
13:00
Počítačové príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032411
eks 20201216093016.12.2020
09:30
Rôzne liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032696
eks 20201217122617.12.2020
12:26
Detekčný prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033557
eks 20201221133021.12.2020
13:30
Utierky na ruky a toaletný papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033747
eks 20201223110023.12.2020
11:00
Náhradné testovacie prúžky do laktátomeru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033748
eks 20201223120023.12.2020
12:00
Servis a oprava tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021556
eks 20210122110022.01.2021
11:00
Notebook HP Pro Book 450 G7, 8MH54EA, strieborný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021740
eks 20210125120025.01.2021
12:00
Laboratórny plast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211736
eks 20210208123008.02.2021
12:30
Jednorázový systém na odber cylindrov hyalínnej chrupky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211737
eks 20210208124008.02.2021
12:40
Fúrik
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211827
eks 20210209133009.02.2021
13:30
Respirátor FFP2/KN95 bez ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211815
eks 20210210100010.02.2021
10:00
Dielenský spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212130
eks 20210219130019.02.2021
13:00
Artroskopické frézky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212991
eks 20210224094024.02.2021
09:40
Kity pre výskum, filtre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213036
eks 20210224145524.02.2021
14:55
Stolík s držiakom na sondy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213537
eks 20210302160002.03.2021
16:00
Respirátor FFP2/KN95 bez ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213535
eks 20210303081003.03.2021
08:10
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213259
eks 20210303100003.03.2021
10:00
Hriadeľové miešadlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213599
eks 20210303111003.03.2021
11:10
Zdravotnícke nádoby na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213600
eks 20210303113003.03.2021
11:30
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213617
eks 20210303133503.03.2021
13:35
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213757
eks 20210304120004.03.2021
12:00
All-in-One počítač iMac 27" 5K i7 3.8GHz 8-core 8GB 512GB Radeon Pro 5500XT 8GB SK (2020) s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213753
eks 20210304130004.03.2021
13:00
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214035
eks 20210309092009.03.2021
09:20
Kultivačné média, enzýmy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214064
eks 20210309131009.03.2021
13:10
Mobilný germicídny žiarič PROLUX G/SPH02 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213994
eks 20210309140009.03.2021
14:00
Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214086
eks 20210309140009.03.2021
14:00
Externý disk SSD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214078
eks 20210309144009.03.2021
14:40
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG - Micropaque
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214139
eks 20210310103010.03.2021
10:30
Organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214311
eks 20210311095011.03.2021
09:50
FITC filter pre Olympus IX70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214336
eks 20210311112011.03.2021
11:20
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214615
eks 20210316120016.03.2021
12:00
Primery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214912
eks 20210318094518.03.2021
09:45
Mikročípy na identifikáciu zvierat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214915
eks 20210318095018.03.2021
09:50
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214431
eks 20210319090019.03.2021
09:00
Laboratórne sklo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214370
eks 20210322100022.03.2021
10:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214368
eks 20210322100022.03.2021
10:00
Kity, protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214515
eks 20210323100023.03.2021
10:00
Chemikálie a špecializované chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214518
eks 20210324090024.03.2021
09:00
Organické chemikálie - kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215299
eks 20210324114024.03.2021
11:40
Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215332
eks 20210324130024.03.2021
13:00
Nadstavec na uchytenie fréziek a frézky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215331
eks 20210325081025.03.2021
08:10
Softvér VEGAS Pro 18 Edit, EDU/GOV, ESD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215333
eks 20210325100025.03.2021
10:00
Odvápňovač pre espressá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215535
eks 20210325133025.03.2021
13:30
Hriadeľové miešadlo s miešacími kotvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215545
eks 20210325143525.03.2021
14:35
Laboratórne plasty a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215580
eks 20210326090026.03.2021
09:00
Elektronika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215649
eks 20210329100029.03.2021
10:00
Respirátor FFP2/KN95 bez ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215855
eks 20210331115531.03.2021
11:55
Kontajnery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215858
eks 20210331120031.03.2021
12:00
Pipetovacie špičky a ochranné laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216070
eks 20210406113006.04.2021
11:30
Pramenitá voda balená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216180
eks 20210407100007.04.2021
10:00
Laboratórne pipety so stojanom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216692
eks 20210413123013.04.2021
12:30
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216693
eks 20210413123513.04.2021
12:35
Základné anorganické chemikálie - protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216694
eks 20210413124013.04.2021
12:40
Veterinárne diéty a krmivá pre psy a mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216711
eks 20210414143014.04.2021
14:30
Chladený inkubátor skriňový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216915
eks 20210415094015.04.2021
09:40
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216652
eks 20210415100015.04.2021
10:00
Externý SSD disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217505
eks 20210422115022.04.2021
11:50
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217517
eks 20210422122022.04.2021
12:20
Diagnostická ELISA súprava na sérodiagnostiku bovinnej vírusovej hnačky (BVDV)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217519
eks 20210422122522.04.2021
12:25
Obnova centrálnej IT infraštruktúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217186
eks 20210427090027.04.2021
09:00
Hard disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218070
eks 20210429092029.04.2021
09:20
Support na infraštruktúru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217254
eks 20210429093029.04.2021
09:30
Trecie misky s tĺčikmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218183
eks 20210430082030.04.2021
08:20
Kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218318
eks 20210503135003.05.2021
13:50
Datalogger pre meranie teploty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218322
eks 20210503141003.05.2021
14:10
Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218321
eks 20210503141003.05.2021
14:10
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218475
eks 20210505141505.05.2021
14:15
Analytické sito
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218755
eks 20210507145507.05.2021
14:55
Testy do analyzátora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218756
eks 20210507145907.05.2021
14:59
Oligonukleotidy pre antioxidačné enzýmy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218758
eks 20210507150007.05.2021
15:00
Skúmavky 5 ml (PS) nesterilné pre prietokovú cytometriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218800
eks 20210510084510.05.2021
08:45
Výhrevné podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218801
eks 20210510085010.05.2021
08:50
Infúzny stojan chromovaný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218802
eks 20210510085510.05.2021
08:55
Štandardy účinných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218809
eks 20210510094510.05.2021
09:45
Hard disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218855
eks 20210510143010.05.2021
14:30
Komponenty pre PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219254
eks 20210513114513.05.2021
11:45
Spotrebiče malé
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219296
eks 20210513152013.05.2021
15:20
Chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219762
eks 20210519110019.05.2021
11:00
Chladený inkubátor skriňový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219763
eks 20210519110519.05.2021
11:05
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219765
eks 20210519111519.05.2021
11:15
Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219951
eks 20210520083520.05.2021
08:35
Náhradné diely pre endoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110047
eks 20210520151020.05.2021
15:10
Diagnostické činidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110227
eks 20210524123024.05.2021
12:30
Výrobník ľadovej drte
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110233
eks 20210524132024.05.2021
13:20
Spotrebný zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110309
eks 20210525094525.05.2021
09:45
Kity pre výskum, purifikačné činidlá, médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110242
eks 20210525100025.05.2021
10:00
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110630
eks 20210527093027.05.2021
09:30
Prístroje na detekciu a rozbory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110624
eks 20210527103027.05.2021
10:30
Zdravotnícky spotrebný materiál - sada na výplach očí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111043
eks 20210602092002.06.2021
09:20
Laboratórne stoly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111038
eks 20210602092002.06.2021
09:20
Pipetovacie špičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111039
eks 20210602093002.06.2021
09:30
Testy do analyzátora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111081
eks 20210602124002.06.2021
12:40
Elektromateriál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110628
eks 20210603092003.06.2021
09:20
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111275
eks 20210603103003.06.2021
10:30
Veterinárne diéty a krmivá pre psy a mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111063
eks 20210604105004.06.2021
10:50
Diagnostická súprava ID Screen Toxoplasmosis Indirect Multi-species ELISA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111455
eks 20210607082007.06.2021
08:20
DNA oligo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111513
eks 20210607144507.06.2021
14:45
Mikroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111584
eks 20210608102008.06.2021
10:20
Sada na určovanie počtu baktérií prietokovou cytometriou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111587
eks 20210608103008.06.2021
10:30
Univerzálna paltforma do prístroja
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111586
eks 20210608103008.06.2021
10:30
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111495
eks 20210608131008.06.2021
13:10
Kvapaliny pre prietokovú cytometriu a kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111607
eks 20210608134508.06.2021
13:45
Lapač komárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111677
eks 20210609101009.06.2021
10:10
DNA primery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111679
eks 20210609102009.06.2021
10:20
Komoda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111685
eks 20210609105009.06.2021
10:50
Zdravotnícky spotrebný materiál - sada na výplach očí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111905
eks 20210610103010.06.2021
10:30
PBS tablety a TRITON X-100
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111923
eks 20210610110010.06.2021
11:00
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111701
eks 20210610113010.06.2021
11:30
Mobilný germicídny žiarič PROLUX PROMOS GM 30 W alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112129
eks 20210614083014.06.2021
08:30
PE folia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112131
eks 20210614083514.06.2021
08:35
Kombinovaná chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112188
eks 20210614134514.06.2021
13:45
Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112191
eks 20210614135014.06.2021
13:50
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111982
eks 20210614140014.06.2021
14:00
Hydrantové skrinky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112370
eks 20210616103516.06.2021
10:35
Zdravotnícky plastový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112372
eks 20210616104016.06.2021
10:40
Videokamera s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112613
eks 20210617111517.06.2021
11:15
Mikroskúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112737
eks 20210618094018.06.2021
09:40
Zdravotnícke a laboratórne vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112369
eks 20210618100018.06.2021
10:00
Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112826
eks 20210621084521.06.2021
08:45
Kazety a pamäťové fólie pre nepriamu digitalizáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112860
eks 20210621124521.06.2021
12:45
Rýchlovarná kanvica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113215
eks 20210624092524.06.2021
09:25
Malý posuvný hák pre chladiaci box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113216
eks 20210624093024.06.2021
09:30
Anatomické modely - učebné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113358
eks 20210625084025.06.2021
08:40
ELISA súprava na sérodiagnostiku respiračných infekcií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113495
eks 20210628135528.06.2021
13:55
Laboratórny, zdravotnícky plastový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113504
eks 20210628142528.06.2021
14:25
Laboratórny prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113296
eks 20210629090029.06.2021
09:00
Veterinárne MIC mikroplatničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113569
eks 20210629094529.06.2021
09:45
Skrinka na kľúče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113729
eks 20210630132530.06.2021
13:25
Syntéza a purifikácia ribonukleovej kyseliny (RNA)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113735
eks 20210630141030.06.2021
14:10
Veterinárny prístroj - nepriama digitalizácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113738
eks 20210630143030.06.2021
14:30
Organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113927
eks 20210701102001.07.2021
10:20
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113929
eks 20210701102501.07.2021
10:25
Zväčšovacie okuliare, podložka, generátor kyslíka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113934
eks 20210701104501.07.2021
10:45
TTA RAPID klietky , platničky , skrutky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113667
eks 20210701105001.07.2021
10:50
Notebook a monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114016
eks 20210702083002.07.2021
08:30
Kity pre diagnostiku mykotoxínov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114176
eks 20210706143506.07.2021
14:35
Termocyklér, centrifúga, mraziaci box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113988
eks 20210707090007.07.2021
09:00
Veterinárny lekársky predpis
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114234
eks 20210707093007.07.2021
09:30
Anatomické modely - učebné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114233
eks 20210707093007.07.2021
09:30
Chemikálie a kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113987
eks 20210707100007.07.2021
10:00
Domáca vodáreň s ponorným čerpadlom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114120
eks 20210707120007.07.2021
12:00
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114280
eks 20210707132007.07.2021
13:20
Pulzný oxymeter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114285
eks 20210707133007.07.2021
13:30
Šijací materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114286
eks 20210707134007.07.2021
13:40
Zdravotnícky veterinárny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114283
eks 20210708133008.07.2021
13:30
Invertovaný mikroskop s kamerou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114413
eks 20210708134008.07.2021
13:40
E-Platničky do RTCA prístroja
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114415
eks 20210708134508.07.2021
13:45
Základné organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114666
eks 20210709104009.07.2021
10:40
Chemikálie - kultivačné média a potreby pre PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114646
eks 20210712100012.07.2021
10:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114639
eks 20210713100013.07.2021
10:00
Agary a želatíny pre mikrobiológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114757
eks 20210713100013.07.2021
10:00
LightCycler® 8-jamkové stripy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114838
eks 20210713120013.07.2021
12:00
Počítačové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114877
eks 20210714120014.07.2021
12:00
Separačná tekutina na izoláciu mononukleárnych leukocytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115153
eks 20210715100015.07.2021
10:00
Laboratórne prístroje - suché termobloky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115151
eks 20210715100015.07.2021
10:00
Laboratórny, zdravotnícky plastový materiál - pipetovacie špičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115207
eks 20210715130015.07.2021
13:00
Pílové listy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115289
eks 20210716091016.07.2021
09:10
Chemikálie a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115293
eks 20210716094016.07.2021
09:40
Analytická kolóna
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115303
eks 20210716103016.07.2021
10:30
PCR plasty, qPCR plasty, špičky, skúmavky a kultivačné nádoby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115290
eks 20210716103016.07.2021
10:30
Automatický zmäkčovač vody AL8 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115185
eks 20210716110016.07.2021
11:00
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115191
eks 20210716120016.07.2021
12:00
Interiérové dvere, drevené prahy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115213
eks 20210716130016.07.2021
13:00
Chladnička Klarstein Survivor 35 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115472
eks 20210720120020.07.2021
12:00
Stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115516
eks 20210720130020.07.2021
13:00
Kancelársky nábytok - stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115887
eks 20210723130023.07.2021
13:00
Skartovačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116015
eks 20210727120027.07.2021
12:00
Horný filter na fľašu so skrutkovacím uzáverom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116019
eks 20210727120027.07.2021
12:00
Oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116032
eks 20210727130027.07.2021
13:00
Nabíjačka, batéria pre notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116031
eks 20210727130027.07.2021
13:00
Autochladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116028
eks 20210727130027.07.2021
13:00
Pipeta E1-ClipTip jednokanálová s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116024
eks 20210727130027.07.2021
13:00
Multifunkčná tlačiareň Canon i-SENSYS MF746Cx alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116023
eks 20210727130027.07.2021
13:00
Laboratórne príslušenstvo k inkubátoru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116021
eks 20210727130027.07.2021
13:00
Mikroskop s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116090
eks 20210728130028.07.2021
13:00
PCR reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116352
eks 20210729084529.07.2021
08:45
OneTaq® 2X Master Mix
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116403
eks 20210729100529.07.2021
10:05
Separačná tekutina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116409
eks 20210729102029.07.2021
10:20
Prístroj na detekciu a rozbory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116405
eks 20210729103029.07.2021
10:30
Kovová skriňa na uskladnenie chemických látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116351
eks 20210729120029.07.2021
12:00
Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M182n alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116537
eks 20210730133030.07.2021
13:30
Základné organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116668
eks 20210803085503.08.2021
08:55
Kity pre genomiku, protilátky, PCR mixy, pseudovírus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116954
eks 20210820093020.08.2021
09:30
Interný SSD disk Samsung 870 EVO 2TB, MZ-77E2T0B alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116959
eks 20210820093020.08.2021
09:30
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116960
eks 20210820094020.08.2021
09:40
Uzavretý nepriamy germicídny žiarič PROLUX G® 36WA/SPH02 nástenný/stropný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116966
eks 20210820100020.08.2021
10:00
Kovový regál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116955
eks 20210820100020.08.2021
10:00
Laboratórne prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117260
eks 20210827134527.08.2021
13:45
Notebooky, sieťové úložisko
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117258
eks 20210827134527.08.2021
13:45
Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117254
eks 20210827144527.08.2021
14:45
Dvojplatničkový elektrický varič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117392
eks 20210830100030.08.2021
10:00
Malé prístroje do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117471
eks 20210830145530.08.2021
14:55
Náhradné testovacie prúžky do laktátomeru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118128
eks 20210906110006.09.2021
11:00
Slama
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117714
eks 20210908090008.09.2021
09:00
Seno
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117712
eks 20210908090008.09.2021
09:00
Chladnička, mikrovlnná rúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117535
eks 20210908090008.09.2021
09:00
Rôzne vybavenie do terénu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117796
eks 20210909133009.09.2021
13:30
Diagnostická súprava na stanovenie haptoglobínu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117834
eks 20210913090013.09.2021
09:00
DNA oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117832
eks 20210913090013.09.2021
09:00
Ambuvaky a SpO2 Clip senzor s káblom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117845
eks 20210913094013.09.2021
09:40
Počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117951
eks 20210913141013.09.2021
14:10
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117992
eks 20210914120014.09.2021
12:00
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117991
eks 20210914120014.09.2021
12:00
Atramentová multifunkčná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118034
eks 20210918140018.09.2021
14:00
Izolačný kit na extrakciu DNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118199
eks 20210920081020.09.2021
08:10
Operačná technika malá - zubná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118119
eks 20210920082020.09.2021
08:20
Zostava kancelárskeho nábytku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118282
eks 20210922090022.09.2021
09:00
Mikroskop trinokulár Euromex iScope IS.1153-PLi alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118275
eks 20210922090022.09.2021
09:00
Náhradné testovacie prúžky do laktátomeru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118203
eks 20210922090022.09.2021
09:00
Tlačiareň EPSON L3150 alebo ekvivalent, tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118349
eks 20210925090025.09.2021
09:00
Notebook Dell Vostro 15 3500 0Y4R9 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118351
eks 20210927090027.09.2021
09:00
Diagnostické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118363
eks 20210927092027.09.2021
09:20
Batérie, nabíjačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118365
eks 20210927093027.09.2021
09:30
Chirurgické šitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118527
eks 20210927135027.09.2021
13:50
Jednorázové odsávacie hadicové sety k arthropumpe
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118545
eks 20210927145027.09.2021
14:50
Laboratórne skrinky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118573
eks 20210928113028.09.2021
11:30
Peletované krmivo pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118615
eks 20210929090029.09.2021
09:00
Notebook HP ProBook 450 G8 3A5J7EA, strieborný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118683
eks 20211001090001.10.2021
09:00
Notebook MSI Prestige 14 A11SCX-264CZ celokovový alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118682
eks 20211001090001.10.2021
09:00
TPP 6-jamkové kultivačné platne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118722
eks 20211001101001.10.2021
10:10
Dezinfekčný gél na ruky so stojanmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118716
eks 20211001101001.10.2021
10:10
Krmivo a diéty pre psov a mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119096
eks 20211008090008.10.2021
09:00
Notebooky a tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119043
eks 20211008090008.10.2021
09:00
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119093
eks 20211008100008.10.2021
10:00
Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119044
eks 20211008110008.10.2021
11:00
Primery a próby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119147
eks 20211008144008.10.2021
14:40
Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119237
eks 20211012090012.10.2021
09:00
Power banka Hama 183358, PD-27W60, 26800 mAh, max. 60 W/3 A (aj pre notebooky) alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119274
eks 20211012093012.10.2021
09:30
Sklenená frita do prístroja DOSI FIBER
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119283
eks 20211012093012.10.2021
09:30
Ochranná kombinéza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119282
eks 20211012093012.10.2021
09:30
Lukasterik vrecúško
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119266
eks 20211012095012.10.2021
09:50
Diagnostické kity pre stanovenie mykotoxínov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119313
eks 20211012104012.10.2021
10:40
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119289
eks 20211012110012.10.2021
11:00
Mikrokonvexná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119441
eks 20211015084515.10.2021
08:45
Laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119503
eks 20211015090015.10.2021
09:00
Laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119501
eks 20211015093015.10.2021
09:30
Respirátor FFP2/KN95 bez ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119720
eks 20211018135018.10.2021
13:50
Ostatný spotrebný materiál pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119717
eks 20211018135018.10.2021
13:50
Ochranné pracovné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119721
eks 20211018140018.10.2021
14:00
Veterinárne zdravotnícke pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119718
eks 20211018143018.10.2021
14:30
Notebook Lenovo Thinkbook 15 G2-ARE, 20VG0006CK, sivý alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119682
eks 20211019090019.10.2021
09:00
Záhradná technika - krovinorez
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119765
eks 20211019100019.10.2021
10:00
Kávovar DE'LONGHI ECAM 22.113B alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119729
eks 20211019100019.10.2021
10:00
Grafický tablet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119702
eks 20211019110019.10.2021
11:00
Mikroskop Olympus CX-23 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119712
eks 20211019123019.10.2021
12:30
Dezinfekčný gél na ruky so stojanmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119997
eks 20211022103022.10.2021
10:30
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119898
eks 20211022110022.10.2021
11:00
Platničky, skrutky, inštrumentárium
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120131
eks 20211025082025.10.2021
08:20
Vlhká komora pre IHC farbenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120202
eks 20211025151025.10.2021
15:10
Elektroforetická súprava na separáciu bielkovín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120185
eks 20211025151025.10.2021
15:10
WGA lektín pre IHC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120188
eks 20211025151525.10.2021
15:15
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Electrolux LNC7ME32W2 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120149
eks 20211025151525.10.2021
15:15
RNA štandarda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120203
eks 20211025152025.10.2021
15:20
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120260
eks 20211026134026.10.2021
13:40
Strihací strojček pre ovce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120256
eks 20211026134026.10.2021
13:40
Kultivácia bunkových kultúr a separačné tekutiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120293
eks 20211026134526.10.2021
13:45
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120262
eks 20211026134526.10.2021
13:45
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120257
eks 20211026135026.10.2021
13:50
Stolová mini centrifúga s kombinovaným rotorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120295
eks 20211026135526.10.2021
13:55
Stolové počítače a monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120471
eks 20211029090029.10.2021
09:00
Výrobník zmrzliny - zmrzlinovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120398
eks 20211029100029.10.2021
10:00
Notebook Microsoft Surface Go 2 128 GB 8 GB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120393
eks 20211029100029.10.2021
10:00
Notebook ACER Swift 3 SF314-41-R15C Sparkly Silver alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120381
eks 20211029100029.10.2021
10:00
Chirurgické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120632
eks 20211102112002.11.2021
11:20
Mikroskop RED 220 komplet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120650
eks 20211103090003.11.2021
09:00
Interiérové dvere, drevené prahy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120645
eks 20211103090003.11.2021
09:00
Krmivo pre psov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120679
eks 20211103100003.11.2021
10:00
Laboratórny spotrebný materiál – bunkové sitká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120716
eks 20211103125003.11.2021
12:50
Bunková línia a interkalačné farbivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120721
eks 20211103131003.11.2021
13:10
Vodoinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120761
eks 20211103141003.11.2021
14:10
Laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120750
eks 20211104090004.11.2021
09:00
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120779
eks 20211104130004.11.2021
13:00
Ultrazoomový digitálny fotoaparát Leica V-LUX5 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120777
eks 20211104130004.11.2021
13:00
Chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120827
eks 20211108083008.11.2021
08:30
PC monitor Dell P2721Q, 27", čierny alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120982
eks 20211108083008.11.2021
08:30
Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120981
eks 20211108083008.11.2021
08:30
Tablet - Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE + S PEN alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120947
eks 20211108083008.11.2021
08:30
Funkčné chladiace bločky na mikroskúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120830
eks 20211108084008.11.2021
08:40
Primery na štúdium imunologicky významných molekúl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120833
eks 20211108084508.11.2021
08:45
Pastorex Toxo - latex aglutinačný test
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120839
eks 20211108091508.11.2021
09:15
Toxoplasma gondii IgM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120916
eks 20211108092008.11.2021
09:20
Vizualizér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121016
eks 20211108093008.11.2021
09:30
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120963
eks 20211108101008.11.2021
10:10
Notebook Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 Abyss Blue alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121078
eks 20211108144508.11.2021
14:45
Spektrofotometer V-10 Plus alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121109
eks 20211108150008.11.2021
15:00
Nábytok - školská lavica, školská katedra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121082
eks 20211108150008.11.2021
15:00
Soľ pre automatický zmäkčovač AL8
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121081
eks 20211108150008.11.2021
15:00
Spotrebiče - prenosná chladnička, varič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121159
eks 20211109103009.11.2021
10:30
Výpočtová technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121171
eks 20211109110009.11.2021
11:00
PC monitor Asus VA24DQ, 24" alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121335
eks 20211111090011.11.2021
09:00
Počítačové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121324
eks 20211111090011.11.2021
09:00
Liečivá II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121452
eks 20211115081015.11.2021
08:10
Testy do analyzátora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121444
eks 20211115083015.11.2021
08:30
Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121516
eks 20211115090015.11.2021
09:00
Liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121455
eks 20211115090015.11.2021
09:00
Chirurgické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121431
eks 20211115090015.11.2021
09:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121567
eks 20211115090015.11.2021
09:00
Chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121507
eks 20211115091015.11.2021
09:10
Mechanické a elektronické mikropipety a dávkovače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121704
eks 20211116082016.11.2021
08:20
Laboratórny plastový materiál pre kultiváciu buniek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121769
eks 20211116105016.11.2021
10:50
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121803
eks 20211116135016.11.2021
13:50
Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121750
eks 20211116143016.11.2021
14:30
HD ultra kamera a monitor k mikroskopu Euromex iScope
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121748
eks 20211116144016.11.2021
14:40
Digitálny fotoaparát s adaptérmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121813
eks 20211116144516.11.2021
14:45
Laboratórny nábytok - stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121745
eks 20211116144516.11.2021
14:45
Odpadkové koše
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121816
eks 20211116150016.11.2021
15:00
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122007
eks 20211122083022.11.2021
08:30
Termostat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122004
eks 20211122083022.11.2021
08:30
Primery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121994
eks 20211122083022.11.2021
08:30
Strihací strojček a otoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122003
eks 20211122090022.11.2021
09:00
Podlahový umývací stroj VIPER AS380/15C alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122057
eks 20211122090022.11.2021
09:00
Krmivo pre laboratórne zvieratá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122091
eks 20211122090022.11.2021
09:00
Osobný stolový počítač a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122090
eks 20211122090022.11.2021
09:00
Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122093
eks 20211123083023.11.2021
08:30
Krmivo pre psov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122098
eks 20211123083023.11.2021
08:30
Odstredivka na butyrometre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122096
eks 20211123083023.11.2021
08:30
Králičia monoklonová primárna protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122194
eks 20211123130023.11.2021
13:00
Chemikália - Farbiaci kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122191
eks 20211123130023.11.2021
13:00
Pumpa infúzna
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122208
eks 20211123131023.11.2021
13:10
Automatické 8 kanálové pipety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122237
eks 20211123145023.11.2021
14:50
Prístroje na detekciu a rozbory - elektroforéza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122230
eks 20211123145023.11.2021
14:50
Počítačové príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122199
eks 20211124083024.11.2021
08:30
Posteľ - pružinová váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122192
eks 20211124083024.11.2021
08:30
Penové toaletné mydlo do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122205
eks 20211124090024.11.2021
09:00
Akumulátorové vŕtacie kladivo HILTI TE 4-A22 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122200
eks 20211124090024.11.2021
09:00
Doplnky ku fluorescenčnému mikroskopu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122338
eks 20211124134524.11.2021
13:45
Laboratórny plastový materiál a ochranné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122344
eks 20211124140024.11.2021
14:00
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122572
eks 20211129083029.11.2021
08:30
Adaptér objektívu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122575
eks 20211129085029.11.2021
08:50
HUMAC® Natur AFM alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122569
eks 20211129090029.11.2021
09:00
Vysávač Karcher T 7/1 Classic alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122566
eks 20211129090029.11.2021
09:00
Primery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122775
eks 20211130093030.11.2021
09:30
Ochranné prostriedky proti vírusom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122873
eks 20211130134530.11.2021
13:45
Dezinfekčné prostriedky a prístroje na dezinfekciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122877
eks 20211130135030.11.2021
13:50
Dezinfekčné prostriedky a dávkovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122880
eks 20211130135530.11.2021
13:55
Veterinárne MIC platničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122950
eks 20211201110001.12.2021
11:00
Laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122895
eks 20211201120001.12.2021
12:00
Krmivá a diéty pre zvieratá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122951
eks 20211201130001.12.2021
13:00
Bioptické kliešte
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123006
eks 20211201135001.12.2021
13:50
Doštičkový fotometer pre 96 jamkové mikroplatničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122995
eks 20211203091503.12.2021
09:15
Plazmový dezinfikátor vzduchu a povrchov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123007
eks 20211203105503.12.2021
10:55
Rôzne liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123176
eks 20211203151503.12.2021
15:15
Anorganické a organické chemikálie, zlúčeniny a chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123180
eks 20211203152003.12.2021
15:20
Pojazdný stojan - Anesteziologický vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123289
eks 20211206122006.12.2021
12:20
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123618
eks 20211210110010.12.2021
11:00
Soľ ekologická posypová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123765
eks 20211213083013.12.2021
08:30
Operačná technika - Vaporizér - Izofluránový výparník
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123992
eks 20211217084017.12.2021
08:40
Respirátor FFP2/KN95 bez ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123993
eks 20211217090017.12.2021
09:00
Manuálny rotačný mikrotóm
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124112
eks 20211217103017.12.2021
10:30
Tonerové náplne rôzne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124010
eks 20211217103017.12.2021
10:30
Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124002
eks 20211217103017.12.2021
10:30
Multifunkčná tlačiareň Xerox C235V_DNI alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124125
eks 20211217110017.12.2021
11:00
Chladnička s mrazničkou WHIRLPOOL W5 811E OX alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124120
eks 20211217110017.12.2021
11:00
Ochranné prostriedky proti vírusom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124206
eks 20211220083020.12.2021
08:30
Krmivo pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124604
eks 20211227130027.12.2021
13:00
Stacionárny digitálny RTG prístroj s bezdrôtovým systémom pre priamu digitalizáciu obrazu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124555
eks 20211228090028.12.2021
09:00
Kity, protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124777
eks 20211230103030.12.2021
10:30
Chemikálie a špecializované chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124778
eks 20211230105030.12.2021
10:50
Utierky na ruky a toaletný papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124792
eks 20211230143030.12.2021
14:30
Vysávač Karcher T12/1 Eco!efficiency alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124900
eks 20220105090005.01.2022
09:00
Sutury CCL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125012
eks 20220107134007.01.2022
13:40
Krmivo pre psov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125046
eks 20220111090011.01.2022
09:00
Reklamné oblečenie s výšivkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125097
eks 20220111095011.01.2022
09:50
Ovos kŕmny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125248
eks 20220117090017.01.2022
09:00
Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125300
eks 20220118143018.01.2022
14:30
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022187
eks 20220119153019.01.2022
15:30
Špeciálne kontrastné látky USG, RTG - Micropaque
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022161
eks 20220119153019.01.2022
15:30
Kyslíkový generátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022265
eks 20220124083024.01.2022
08:30
Chemikálie a živné pôdy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022193
eks 20220131083031.01.2022
08:30
Oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022568
eks 20220202103002.02.2022
10:30
Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022323
eks 20220204100004.02.2022
10:00
Skartovačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022642
eks 20220207083007.02.2022
08:30
Termobox
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022636
eks 20220207090007.02.2022
09:00
Zásuvková kartotéka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022485
eks 20220209100009.02.2022
10:00
Laboratórne prístroje - elektroforézny systém Mini-Sub Cell GT System
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022632
eks 20220214141514.02.2022
14:15
Konektory k odparovaču
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022747
eks 20220218092018.02.2022
09:20
Strihacie strojčeky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022745
eks 20220218093018.02.2022
09:30
Čistič okien
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221101
eks 20220221090021.02.2022
09:00
Mikroskop - príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221099
eks 20220221090021.02.2022
09:00
Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221153
eks 20220221090021.02.2022
09:00
Zdravotnícke veterinárne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022937
eks 20220222091022.02.2022
09:10
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022887
eks 20220222143022.02.2022
14:30
Zdravotnícke nádoby na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221005
eks 20220225090025.02.2022
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221479
eks 20220301104001.03.2022
10:40
Laboratórne sklo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221168
eks 20220302100002.03.2022
10:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221255
eks 20220304085004.03.2022
08:50
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221202
eks 20220304090004.03.2022
09:00
Kancelárske vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221590
eks 20220307082007.03.2022
08:20
Laboratórny plast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221207
eks 20220307083007.03.2022
08:30
Stolná lampa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221568
eks 20220307090007.03.2022
09:00
Sušiak na bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221567
eks 20220307090007.03.2022
09:00
Laboratórne váhy prenosné s adaptérom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221566
eks 20220307090007.03.2022
09:00
Dielenský spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221414
eks 20220308100008.03.2022
10:00
Polyklónové kozie antisérum
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221750
eks 20220309090009.03.2022
09:00
TTA RAPID klietky , platničky , skrutky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221523
eks 20220311083011.03.2022
08:30
Chirurgické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221559
eks 20220314081014.03.2022
08:10
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221580
eks 20220314083014.03.2022
08:30
Strihací strojček pre mačky a maska na anestéziu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221581
eks 20220314083014.03.2022
08:30
Kovový regál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221565
eks 20220314090014.03.2022
09:00
Operačná technika - inhalačná súprav a NorVap Aphrodite alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221564
eks 20220314090014.03.2022
09:00
Enzýmy, kultivačné médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222012
eks 20220316134016.03.2022
13:40
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222009
eks 20220316135016.03.2022
13:50
Zdravotnícky spotrebný materiál - tubus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221686
eks 20220318090018.03.2022
09:00
Chirurgické šitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221703
eks 20220318091018.03.2022
09:10
Chemikálie - lieková forma
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222103
eks 20220321081021.03.2022
08:10
Skriňa na chemikálie s komínom malá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222065
eks 20220321081021.03.2022
08:10
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221839
eks 20220321124021.03.2022
12:40
Zariadenie laboratórnej umyvárne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222491
eks 20220328083528.03.2022
08:35
Plastové chovné nádoby pre myši
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222398
eks 20220328084028.03.2022
08:40
Notebook Dell Vostro 15 3500 0Y4R9 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222066
eks 20220328090028.03.2022
09:00
Elektromateriál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222308
eks 20220328090028.03.2022
09:00
Laserová farebná, multifunkčná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222444
eks 20220328095028.03.2022
09:50
Chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222563
eks 20220329111029.03.2022
11:10
Multifunkčná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222558
eks 20220329111029.03.2022
11:10
Enzýmy, kultivačné médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222668
eks 20220404083004.04.2022
08:30
Pramenitá voda balená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222828
eks 20220405101005.04.2022
10:10
Pipety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222524
eks 20220408083008.04.2022
08:30
Kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223141
eks 20220413150013.04.2022
15:00
Salinomycin ELISA Kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223244
eks 20220419090019.04.2022
09:00
Objektív na mikroskop Nikon Eclipse 200
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223250
eks 20220419093019.04.2022
09:30
Invertovaný mikroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223344
eks 20220419141019.04.2022
14:10
Centrifúga s chladením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223230
eks 20220427091027.04.2022
09:10
Pipety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223637
eks 20220428100028.04.2022
10:00
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223634
eks 20220428100028.04.2022
10:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223631
eks 20220428100028.04.2022
10:00
Zálohovacie zariadenie servra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223627
eks 20220428100028.04.2022
10:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223248
eks 20220428134528.04.2022
13:45
Laboratórne prístroje s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223287
eks 20220428135028.04.2022
13:50
CFX Opus 96 Real time PCR Systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223284
eks 20220428135028.04.2022
13:50
pH sonda LDS pre titralizér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223381
eks 20220502083002.05.2022
08:30
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223382
eks 20220502090002.05.2022
09:00
Agary a kultivačné média v práškovej forme
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223834
eks 20220502090002.05.2022
09:00
Laboratórne prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223377
eks 20220502092002.05.2022
09:20
Ultracentrifúga, prekladový autokláv, laminárny box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223375
eks 20220502093002.05.2022
09:30
MTS kolorimetrický test pre stanovenie životnosti buniek, separačná tekutina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223837
eks 20220502093002.05.2022
09:30
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223835
eks 20220502093002.05.2022
09:30
Posteľ - pružinová váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223435
eks 20220503090003.05.2022
09:00
Automaty na kŕmenie a napájanie hydiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223969
eks 20220504090004.05.2022
09:00
Notebook Acer Aspire 5 A515-56G-51Q6 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224061
eks 20220505123005.05.2022
12:30
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223593
eks 20220506101006.05.2022
10:10
Kovová skriňa na nehorľavé chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223629
eks 20220506130006.05.2022
13:00
Izolačný kit DNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224055
eks 20220507090007.05.2022
09:00
Králičia monoklonálna protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224070
eks 20220509081009.05.2022
08:10
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224073
eks 20220509082009.05.2022
08:20
Rôzne chemické výrobky - protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224074
eks 20220509083009.05.2022
08:30
Analytické súpravy a kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223718
eks 20220509090009.05.2022
09:00
Laboratórne sklo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223724
eks 20220509094009.05.2022
09:40
Trepačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223775
eks 20220509120009.05.2022
12:00
Laboratórne plasty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223801
eks 20220510090010.05.2022
09:00
Party stany
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224251
eks 20220511110011.05.2022
11:00
Spotrebiče pre domácnosť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224250
eks 20220511110011.05.2022
11:00
Fluorometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224339
eks 20220516085016.05.2022
08:50
Laboratórny prístroj - Classic Vortex Mixer alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224084
eks 20220516143016.05.2022
14:30
Plnoautomatický biochemický analyzátor krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224136
eks 20220517110017.05.2022
11:00
Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224515
eks 20220518093018.05.2022
09:30
Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224514
eks 20220518093018.05.2022
09:30
Izolačný kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224748
eks 20220523082023.05.2022
08:20
Elektroforetické súpravy na separáciu bielkovín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224346
eks 20220523090023.05.2022
09:00
Funkčný chladiaci bloček
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224335
eks 20220523090023.05.2022
09:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224313
eks 20220523100023.05.2022
10:00
Laboratórne plasty a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224338
eks 20220524090024.05.2022
09:00
Digitálna liaheň pre kuracie a prepeličie vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224864
eks 20220524133024.05.2022
13:30
Notebook s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224914
eks 20220524134024.05.2022
13:40
Kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224518
eks 20220527090027.05.2022
09:00
Chladničky s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225180
eks 20220530090030.05.2022
09:00
Drôtená slučka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224750
eks 20220530133030.05.2022
13:30
Minicentrifúga na mikroskúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224768
eks 20220531130031.05.2022
13:00
Notebook DELL Latitude 3510-XX9MM, šedý alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225293
eks 20220531133031.05.2022
13:30
Reklamné predmety s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225368
eks 20220601090001.06.2022
09:00
ELISA diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225277
eks 20220601091001.06.2022
09:10
Laboratórne plasty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224886
eks 20220603130003.06.2022
13:00
Krmivo pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224869
eks 20220603130003.06.2022
13:00
Digitálna liaheň pre kuracie a prepeličie vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225514
eks 20220606082506.06.2022
08:25
Oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225496
eks 20220606083006.06.2022
08:30
Meracie prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225545
eks 20220606090006.06.2022
09:00
Laboratórny digestor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225171
eks 20220607091007.06.2022
09:10
Laboratórne pracovné stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225677
eks 20220607130007.06.2022
13:00
Objektív Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD pre fotoaparát Nikon
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225673
eks 20220607130007.06.2022
13:00
Alkohol tester Envitec AlcoQuant 6020 Plus alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225671
eks 20220607130007.06.2022
13:00
Mikroskop Omegon binokulárny alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225664
eks 20220607130007.06.2022
13:00
Notebook DELL Latitude 3510-XX9MM, šedý alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225809
eks 20220610090010.06.2022
09:00
Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225452
eks 20220613090013.06.2022
09:00
Dietetické krmivá pre zvieratá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225520
eks 20220613102013.06.2022
10:20
Tablet Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi - Silver alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225499
eks 20220613130013.06.2022
13:00
Kity a analytické súpravy pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225540
eks 20220613133013.06.2022
13:30
Sklo do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225541
eks 20220613133513.06.2022
13:35
Mikrovlná rúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226091
eks 20220616090016.06.2022
09:00
Diagnostické kity pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225672
eks 20220617093017.06.2022
09:30
Seno
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225790
eks 20220620083020.06.2022
08:30
Slama
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225788
eks 20220620084520.06.2022
08:45
Gonioskopická šošovka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226315
eks 20220620084520.06.2022
08:45
Chemikálie a chemický materiál pre výskum
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226317
eks 20220620090020.06.2022
09:00
Vakcíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226489
eks 20220622123022.06.2022
12:30
Mikroskúmavky, nádoby a stojany.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226056
eks 20220624081524.06.2022
08:15
Základné anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226058
eks 20220624082024.06.2022
08:20
Hlbokomraziaci box ULT U250, Nordic Lab alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226092
eks 20220624100024.06.2022
10:00
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226165
eks 20220627081027.06.2022
08:10
Fluorescenčný mikroskop s digitalizáciou obrazu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226652
eks 20220627082027.06.2022
08:20
Chemikálie pre PCR a elektroforézu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226676
eks 20220627134527.06.2022
13:45
Organické a anorganické chemické látky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226738
eks 20220628091028.06.2022
09:10
Objektiv k mikroskopu, Imerzný olej
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226722
eks 20220628093028.06.2022
09:30
Podpora na existujúcu infraštruktúru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226318
eks 20220628135528.06.2022
13:55
Mikropipeta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226349
eks 20220701090001.07.2022
09:00
Základné organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226519
eks 20220704084504.07.2022
08:45
Pipetovacie špičky s filtrom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226597
eks 20220704111004.07.2022
11:10
Pipety s nastaviteľným objemom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226596
eks 20220704111504.07.2022
11:15
Laboratórny prístroj - minicentrifúga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226545
eks 20220704122004.07.2022
12:20
Germicídny žiarič NBV-30 P alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226646
eks 20220706113006.07.2022
11:30
Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226666
eks 20220706123006.07.2022
12:30
Notebook Lenovo Yoga 7 15ITL5 Slate Grey kovový alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226724
eks 20220709111509.07.2022
11:15
Šatníková skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226728
eks 20220709113009.07.2022
11:30
Notebook ASUS Zenbook 14X OLED UX5400EG-KN197T Pine Grey celokovový alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226726
eks 20220709113009.07.2022
11:30
Laboratórny sklenený a plastový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226741
eks 20220709115009.07.2022
11:50
Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227278
eks 20220712090012.07.2022
09:00
Materiál pre výbeh pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227245
eks 20220712090012.07.2022
09:00
Circular ESF System
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227029
eks 20220713103013.07.2022
10:30
Osobné počítače, notebooky, tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226975
eks 20220715120015.07.2022
12:00
Chemikálie a kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227182
eks 20220718083018.07.2022
08:30
Chemikálie pre výskum
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227605
eks 20220720092020.07.2022
09:20
Truhlicová mraznička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227595
eks 20220720100020.07.2022
10:00
Chromatografická kolóna pre HPLC a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227590
eks 20220720100020.07.2022
10:00
HPLC kolóny a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227587
eks 20220720100020.07.2022
10:00
Laboratórne plasty a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227349
eks 20220720111520.07.2022
11:15
Umývací stôl s príslušenstvom - laboratórna umyváreň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227903
eks 20220726105526.07.2022
10:55
Kit na purifikáciu RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227897
eks 20220726105526.07.2022
10:55
Kit pre genovú expresiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227990
eks 20220728110028.07.2022
11:00
Laboratórny prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227613
eks 20220729090029.07.2022
09:00
Semirigidný miniendoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227609
eks 20220729091029.07.2022
09:10
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227656
eks 20220729093029.07.2022
09:30
Digitálny mikroskop B-290TB alebo ekvivalent s tabletom a kamerou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227594
eks 20220729134529.07.2022
13:45
Binokulárny svetelný mikroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227593
eks 20220729134529.07.2022
13:45
Čistiace potreby - rotačný mop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228067
eks 20220801081001.08.2022
08:10
Zásuvková mraznička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228044
eks 20220801090001.08.2022
09:00
Plastové výrobky do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228045
eks 20220801130001.08.2022
13:00
Rôzne chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228165
eks 20220802105502.08.2022
10:55
Plastový materiál do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228182
eks 20220802110002.08.2022
11:00
Chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228748
eks 20220816092016.08.2022
09:20
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228476
eks 20220819091019.08.2022
09:10
Liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228576
eks 20220822083022.08.2022
08:30
Liečivá II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228582
eks 20220822090022.08.2022
09:00
Zdravotnícky veterinárny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228588
eks 20220822090022.08.2022
09:00
Mulčovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228976
eks 20220822090022.08.2022
09:00
Paplóny a vankúše (súpravy)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229062
eks 20220823093023.08.2022
09:30
Kancelárske kreslá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229061
eks 20220823100023.08.2022
10:00
Posteľ - pružinová váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228736
eks 20220826100026.08.2022
10:00
Zdravotný spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228751
eks 20220826110026.08.2022
11:00
Zdravotnícky spotrebný materiál - šijací materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228743
eks 20220826110026.08.2022
11:00
Hriadeľové miešadlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229337
eks 20220830090030.08.2022
09:00
Spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229475
eks 20220902121002.09.2022
12:10
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229075
eks 20220905105005.09.2022
10:50
Šatníková skriňa kovová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229072
eks 20220905110005.09.2022
11:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229273
eks 20220907123007.09.2022
12:30
Produkty pre molekulovú biológiu - diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229339
eks 20220908123008.09.2022
12:30
Laboratórny prístroj - mikroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229847
eks 20220916100016.09.2022
10:00
Náhradné testovacie prúžky do laktátomeru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229608
eks 20220919090019.09.2022
09:00
Automatická pračka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210092
eks 20220921101021.09.2022
10:10
Počítač a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210153
eks 20220921143021.09.2022
14:30
Chemikálie na detekciu a kvantifikáciu nukleových kyselín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210172
eks 20220922100022.09.2022
10:00
Kvapaliny pre prietokovú cytometriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210281
eks 20220924100024.09.2022
10:00
Zdravotnícke stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210271
eks 20220924100024.09.2022
10:00
Konferenčné stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210300
eks 20220926083026.09.2022
08:30
Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210311
eks 20220926090026.09.2022
09:00
Kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210316
eks 20220926090026.09.2022
09:00
Zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229850
eks 20220926092526.09.2022
09:25
Chromatografická kolóna pre HPLC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210329
eks 20220926120026.09.2022
12:00
Grafický tablet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210367
eks 20220927100027.09.2022
10:00
Posteľ - pružinová váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210021
eks 20220928100028.09.2022
10:00
Dodanie a inštalácia komunikačných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210383
eks 20220930120030.09.2022
12:00
Úložný kartónový box pre skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210175
eks 20221003090003.10.2022
09:00
Soľ ekologická posypová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210599
eks 20221003090003.10.2022
09:00
Infúzna pumpa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210597
eks 20221003090003.10.2022
09:00
Izolačný kit pre celkovú RNA z kultivovaných buniek alebo mäkkých tkanív
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210587
eks 20221003100003.10.2022
10:00
Škrabky na bunky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210239
eks 20221003144003.10.2022
14:40
Zdravotnícky materiál - dýchací systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210302
eks 20221004100004.10.2022
10:00
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210442
eks 20221005103005.10.2022
10:30
Počítačové zariadenia a výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210841
eks 20221005110005.10.2022
11:00
Počítačová zostava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210371
eks 20221007110007.10.2022
11:00
Plastové kultivačné fľaše
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210598
eks 20221011093011.10.2022
09:30
Frézky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210585
eks 20221011100011.10.2022
10:00
Pracovná otočná stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211280
eks 20221012100012.10.2022
10:00
Pipeta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211189
eks 20221012100012.10.2022
10:00
Diktafón, prezentér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211283
eks 20221012110012.10.2022
11:00
Germicídny žiarič ventilátorový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210836
eks 20221014100014.10.2022
10:00
Ostatný spotrebný materiál pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210843
eks 20221014113014.10.2022
11:30
Elektromateriál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211534
eks 20221017093017.10.2022
09:30
Mraznička Liebherr Plus FNe 4625 biela alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211528
eks 20221017093017.10.2022
09:30
Kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211526
eks 20221017093017.10.2022
09:30
Sklenené výrobky pre laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211541
eks 20221017101517.10.2022
10:15
Mikročípy na identifikáciu zvierat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210998
eks 20221018094518.10.2022
09:45
Diagnostické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211199
eks 20221021111021.10.2022
11:10
Tablet Samsung GalaxyTab S8 11"WQXGA 8+128GB Gray alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212020
eks 20221024090024.10.2022
09:00
Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212040
eks 20221024090024.10.2022
09:00
Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212013
eks 20221024090024.10.2022
09:00
PC monitor Dell P2721Q, 27", čierny alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212015
eks 20221024100024.10.2022
10:00
Krmivo a diéty pre psov a mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211501
eks 20221025090025.10.2022
09:00
Učebný model - vyučovacia pomôcka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212077
eks 20221025104025.10.2022
10:40
Reagencie pre molekulovú biológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212073
eks 20221025104025.10.2022
10:40
TTA RAPID klietky , platničky , skrutky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211543
eks 20221025123025.10.2022
12:30
Liečivá - ektoparazitika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211540
eks 20221025124025.10.2022
12:40
SAMSUNG Galaxy Tab S8+, 8GB/128GB, Wi-Fi, Dark Gray (SM-X800NZAAEUE) alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212115
eks 20221025133025.10.2022
13:30
Puzdro na tablet s klávesnicou Tab S6 Lite P610 Black alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212112
eks 20221025133025.10.2022
13:30
Notebook Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i5/8GB/512GB, Black alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212111
eks 20221025133025.10.2022
13:30
Kovová šatňová skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212105
eks 20221025133025.10.2022
13:30
Tabletová soľ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212186
eks 20221025134025.10.2022
13:40
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212102
eks 20221025134525.10.2022
13:45
Multimediálny projektor Epson EB-530 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212090
eks 20221025134525.10.2022
13:45
Protilátky, médiá a chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212194
eks 20221026083526.10.2022
08:35
Informačné systémy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211731
eks 20221028090028.10.2022
09:00
Laboratórny plast - farbiaca plastová nádobka, držiak
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211598
eks 20221028100028.10.2022
10:00
Laboratórny spotrebný materiál, transiluminátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212375
eks 20221031083031.10.2022
08:30
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212311
eks 20221031083031.10.2022
08:30
Mikroskopy Infinity BM 38B alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212424
eks 20221031090031.10.2022
09:00
Mobilná obojstranná magnetická tabuľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212328
eks 20221031090031.10.2022
09:00
Králičia polyklonálna protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212296
eks 20221031090031.10.2022
09:00
Oligonukleotidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212379
eks 20221031100031.10.2022
10:00
Základné anorganické chemikálie a kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211935
eks 20221031135031.10.2022
13:50
Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212535
eks 20221102100002.11.2022
10:00
Disky na stanovenie biochemických parametrov z biologických tekutín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212532
eks 20221102100002.11.2022
10:00
Poly dG-dC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212529
eks 20221102100002.11.2022
10:00
Analyzér vajec - EGG analyzér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212525
eks 20221102102002.11.2022
10:20
Farmaceutické výrobky - nanoreagent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212635
eks 20221103092003.11.2022
09:20
Prietokový cytometer CytoFLEX alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212552
eks 20221104090004.11.2022
09:00
Mikropipeta Eppendor Research Plus Variabel alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212723
eks 20221104105004.11.2022
10:50
Laboratórne plasty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212099
eks 20221107090007.11.2022
09:00
PCR reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213295
eks 20221109101009.11.2022
10:10
Rôzne diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213182
eks 20221109122009.11.2022
12:20
Základné organické chemikálie a kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213184
eks 20221109134009.11.2022
13:40
Chromatografická kolóna pre HPLC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213363
eks 20221110093010.11.2022
09:30
Uzávery a zátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213362
eks 20221110103010.11.2022
10:30
Merací prístroj - tester
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213452
eks 20221111084511.11.2022
08:45
Veterinárne zdravotnícke pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213389
eks 20221111090011.11.2022
09:00
Veterinárne diéty a krmivá pre psy a mačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212735
eks 20221114083014.11.2022
08:30
Projektor VANKYO PERFORMANCE V630W alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213552
eks 20221114100014.11.2022
10:00
Multifunkčná atramentová tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213537
eks 20221114100014.11.2022
10:00
Záložný zdroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213608
eks 20221114124014.11.2022
12:40
Tonerové náplne rôzne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213343
eks 20221114133014.11.2022
13:30
DNA primery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213635
eks 20221114142014.11.2022
14:20
Diagnostické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213653
eks 20221115093015.11.2022
09:30
Mikropipety, pipety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213689
eks 20221115112015.11.2022
11:20
Ergonomická kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213690
eks 20221115112015.11.2022
11:20
Oligonukleotidy (primere)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213713
eks 20221115131015.11.2022
13:10
Špeciálny spotrebný materiál s inštaláciou a výveva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213725
eks 20221115134015.11.2022
13:40
Prenosný reproduktor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213739
eks 20221115141015.11.2022
14:10
Mikrovlná rúra, kávovar s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213618
eks 20221116090016.11.2022
09:00
Pohovka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213621
eks 20221116090016.11.2022
09:00
Mikroskopické sklíčka pre histológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213661
eks 20221116090016.11.2022
09:00
Kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213663
eks 20221116093016.11.2022
09:30
Prístroj na analýzu mlieka Lactoscan SP 50 s príslušenstvom alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213624
eks 20221116110016.11.2022
11:00
STÔL NA STOLNÝ TENIS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213801
eks 20221116114516.11.2022
11:45
Video scaler DATAVIDEO DAC-70 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213625
eks 20221116120016.11.2022
12:00
Kvapaliny pre prietokovú cytometriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213711
eks 20221116120016.11.2022
12:00
Podávač na platničky k cytometru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213701
eks 20221116120016.11.2022
12:00
Elisa kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213809
eks 20221116123516.11.2022
12:35
Grilovacia doska, fritéza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213712
eks 20221116130016.11.2022
13:00
Tergazyme detergent a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213721
eks 20221116130016.11.2022
13:00
Pipetovacie hroty, ochranné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213719
eks 20221116130016.11.2022
13:00
Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213720
eks 20221116131516.11.2022
13:15
Nábytok do laboratórií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213723
eks 20221116133016.11.2022
13:30
Izolačné kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213833
eks 20221116144516.11.2022
14:45
Koncové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213365
eks 20221118090018.11.2022
09:00
Chemikálie a protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213826
eks 20221118090018.11.2022
09:00
Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213824
eks 20221118090018.11.2022
09:00
Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213913
eks 20221121090021.11.2022
09:00
Fén na sušenie srsti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214036
eks 20221121130021.11.2022
13:00
Laryngoskop s nabíjačkou a rukoväťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214047
eks 20221121133521.11.2022
13:35
Laboratórne váhy PS 750 R2 Radwag alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214040
eks 20221122090022.11.2022
09:00
Chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213741
eks 20221122102022.11.2022
10:20
Otočná stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214214
eks 20221122120022.11.2022
12:00
Tonerové náplne rôzne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214084
eks 20221123090023.11.2022
09:00
Posteľ - pružinová váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214217
eks 20221123130023.11.2022
13:00
Bezdrôtové ukazovadlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214243
eks 20221124120024.11.2022
12:00
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214218
eks 20221124133024.11.2022
13:30
Teplotný datalloger Testo Saveris - 2-T3 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214298
eks 20221125100025.11.2022
10:00
Notebook Apple MacBook Air 13' M1, 8GB, 256GB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214306
eks 20221125123025.11.2022
12:30
Bunkové sitká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214457
eks 20221128124028.11.2022
12:40
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214331
eks 20221130134530.11.2022
13:45
Kuchynské spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214503
eks 20221201100001.12.2022
10:00
Chladnička Liebherr FKv 5440 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214501
eks 20221201100001.12.2022
10:00
Kávovar De Longhi Magnifica S Smart ECAM250.23.SB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214561
eks 20221201120001.12.2022
12:00
Laboratórne prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214571
eks 20221201123001.12.2022
12:30
Chirurgické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214736
eks 20221201124001.12.2022
12:40
Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214574
eks 20221201130001.12.2022
13:00
Master mix na PCR diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214565
eks 20221201130001.12.2022
13:00
Kity, protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214551
eks 20221202084002.12.2022
08:40
Stoličkové piesty a kolieska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214729
eks 20221202110002.12.2022
11:00
Vodoinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214505
eks 20221205083005.12.2022
08:30
Krmivá a diéty pre zvieratá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214552
eks 20221205085005.12.2022
08:50
Diagnostické kity pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214591
eks 20221205100005.12.2022
10:00
Chemikálie a chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214748
eks 20221206090006.12.2022
09:00
Liečivá na diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214867
eks 20221206103006.12.2022
10:30
Zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214871
eks 20221207090007.12.2022
09:00
Sklo do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214854
eks 20221207093007.12.2022
09:30
automatický Externý Defibrilátor (AED)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214931
eks 20221207100007.12.2022
10:00
Sutury CCL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215036
eks 20221207124007.12.2022
12:40
Displej - Apple Studio Display
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215067
eks 20221208130008.12.2022
13:00
Seno
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215083
eks 20221208133008.12.2022
13:30
Centrifúga MiniSpin plus G alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215059
eks 20221209090009.12.2022
09:00
Voľne stojaca mraznička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215151
eks 20221209130009.12.2022
13:00
Diagnostické súpravy, oligonukleotidy a reagencie PCR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215168
eks 20221209133009.12.2022
13:30
Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel) Black alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215231
eks 20221212120012.12.2022
12:00
Veterinárne lieky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215272
eks 20221219090019.12.2022
09:00
Kity a analytické súpravy pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215353
eks 20221219090019.12.2022
09:00
UV-Vis mikroobjemový spektrofotometer - NanoDrop One Spectrophotometer WI-Fi alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215683
eks 20221227100027.12.2022
10:00
Utierky na ruky a toaletný papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215748
eks 20221229090029.12.2022
09:00
Penové toaletné mydlo do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215845
eks 20230104090004.01.2023
09:00
Krmivo pre kone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023202
eks 20230120090020.01.2023
09:00
Organické chemikálie - kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023236
eks 20230124100024.01.2023
10:00
Laboratórne sklo pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023237
eks 20230124110024.01.2023
11:00
Zdravotnícke nádoby na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023347
eks 20230124133024.01.2023
13:30
Zdravotnícka pomôcka pre drenáž pleurálnej dutiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023426
eks 20230127113027.01.2023
11:30
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023429
eks 20230130090030.01.2023
09:00
Mikrovlnná rúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023513
eks 20230201140001.02.2023
14:00
Kovová skriňa na nehorľavé chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023645
eks 20230207100007.02.2023
10:00
Extrakčný prístroj do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023703
eks 20230208113008.02.2023
11:30
Organické chemikálie - kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023574
eks 20230209083009.02.2023
08:30
Laboratórne sklo pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023575
eks 20230209090009.02.2023
09:00
Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023730
eks 20230210100010.02.2023
10:00
Detektor BOSCH Wallscanner D-tect 200 C Professional - 0 601 081 601 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023772
eks 20230210110010.02.2023
11:00
ELISA súprava na sérodiagnostiku BVDV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023828
eks 20230213133513.02.2023
13:35
Chemické výrobky - protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023827
eks 20230213134013.02.2023
13:40
Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023849
eks 20230214100014.02.2023
10:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023878
eks 20230214130014.02.2023
13:00
Laboratórne rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023875
eks 20230214142014.02.2023
14:20
Centrifúga Starlab MiniFuge PLUS alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023881
eks 20230215100015.02.2023
10:00
Laboratórne stoly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023903
eks 20230215120015.02.2023
12:00
Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023918
eks 20230216100016.02.2023
10:00
Digitálne váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023929
eks 20230216100016.02.2023
10:00
Dokovacia stanica LENOVO USB-C Mini Dock alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023932