Autobus na prepravu osôb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Autobus na prepravu osôb
Kód zákazky: Z20243633
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34121000-1
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 231 360,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Komenského 73, Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty