Protilátky, médiá a chemikálie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Protilátky, médiá a chemikálie
Kód zákazky: Z20244625
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24327000-2
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 4 961,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 11:20
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty