Digitálny teplomer s ponornou sondou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Digitálny teplomer s ponornou sondou
Kód zákazky: Z20242122
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38410000-2
Predpokladaná hodnota: 120,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty