Vysávač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vysávač
Kód zákazky: Z2024845
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39700000-9
Predpokladaná hodnota: 116,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Vysávač (Z2024845)