Kompaktná centrifúga s rotorom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kompaktná centrifúga s rotorom
Kód zákazky: Z2024950
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38430000-8
Predpokladaná hodnota: 1 405,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:50
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika

Linky a dokumenty