Laboratórne dvere vrátane zárubne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne dvere vrátane zárubne
Kód zákazky: Z20243968
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39150000-8
Predpokladaná hodnota: 2 383,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 13:30
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty