Prenosný laserový detektor metánu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenosný laserový detektor metánu
Kód zákazky: Z20245709
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38410000-2
Predpokladaná hodnota: 5 472,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Janíková
Adresa: Palkovičova 245/15
82108 Bratislava-Ružinov

Linky a dokumenty