Hygienické rohože (jednorázové)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické rohože (jednorázové)
Kód zákazky: Z20241668
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39530000-6
Predpokladaná hodnota: 262,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty