Laboratórne plasty, sklo a ostatný spotrebný laboratórny materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne plasty, sklo a ostatný spotrebný laboratórny materiál
Kód zákazky: Z20244235
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 2 914,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS