Kancelársky papier

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelársky papier
Kód zákazky: Z20242651
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30190000-7
Predpokladaná hodnota: 20 940,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty