Stolová centrifúga, uhlový rotor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stolová centrifúga, uhlový rotor
Kód zákazky: Z20242821
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38430000-8
Predpokladaná hodnota: 2 124,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty