Zdravotnícky spotrebný materiál do nemocnice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zdravotnícky spotrebný materiál do nemocnice
Kód zákazky: Z20245640
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 7 109,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 08:30
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RAMOTECH s. r. o.
Adresa: 123
085 01 Richvald