Notebook Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Villi Black alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Notebook Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Villi Black alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z2024924
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 1 259,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika