Špeciálny zdravotnícky materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál
Kód zákazky: Z20245698
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 1 405,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:55
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 1699
022 01 Čadca

Linky a dokumenty