Sterilizačný kontajner Al

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sterilizačný kontajner Al
Kód zákazky: Z20242268
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33160000-9
Predpokladaná hodnota: 320,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty