Kancelárske kreslá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske kreslá
Kód zákazky: Z20241875
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39110000-6
Predpokladaná hodnota: 699,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty