Program sušenie pre jestvujúci autokláv Vacuum systém a super dry pre Systec HX-430-2D s/n HX0209

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Program sušenie pre jestvujúci autokláv Vacuum systém a super dry pre Systec HX-430-2D s/n HX0209
Kód zákazky: Z2024925
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33191000-5
Predpokladaná hodnota: 18 214,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika