Nitriansky samosprávny kraj

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia strechy v jednopodlažnej časti budovy školy - SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky
Zákazka s nízkou hodnotou
8397/2024/MAJ
uvo 20240725080025.07.2024
08:00
„Vybudovanie prestrešenia strojne stieraných hrablíc na ČOV“ - „SVETLO“, ZSS Olichov
Zákazka s nízkou hodnotou
07855/2024/MAJ
uvo 20240726080026.07.2024
08:00
Stavebné úpravy okien a mreží v budove telocvične Gymnázia - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo
Zákazka s nízkou hodnotou
8403/2024/MAJ
uvo 20240726080026.07.2024
08:00
„Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
07991/2024/MAJ
uvo 20240726090026.07.2024
09:00
„Rekonštrukcia vzduchotechniky a chladenia Veľkej sály SDKS v Nitre“ - Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - PD
Zákazka s nízkou hodnotou
08051/2024/MAJ
uvo 20240729080029.07.2024
08:00
Názov Zdroj Ponuky do
Všeobecný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204611
eks 20200309141009.03.2020
14:10
Nákup vybavenia odborných učební - bezpečnostné skrine
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205220
eks 20200511090011.05.2020
09:00
Nákup vybavenia odborných učební - učebné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205219
eks 20200511100011.05.2020
10:00
Nákup vybavenia odborných učební - zdravotnícke vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209670
eks 20200515100015.05.2020
10:00
8 miestne motorové vozidlo viacúčelové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010829
eks 20200529100029.05.2020
10:00
Nákup originálnych tonerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017914
eks 20200803100003.08.2020
10:00
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka NSK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017966
eks 20200804080004.08.2020
08:00
Vybavenie počítačovej učebne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023585
eks 20201001100001.10.2020
10:00
Vybavenie učebne pre vyučovanie základov programovania CNC strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023589
eks 20201001110001.10.2020
11:00
Vybavenie laboratória – meranie a kontrola, edukačný hardvér a softvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023591
eks 20201001120001.10.2020
12:00
Vybavenie učebne na programovanie PLC, edukačný hardvér a softvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023594
eks 20201001130001.10.2020
13:00
Obnova vozového parku - osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024580
eks 20201008100008.10.2020
10:00
Kancelárske potreby.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027440
eks 20201030090030.10.2020
09:00
Nočný stolík s jedálenskou doskou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028289
eks 20201105120005.11.2020
12:00
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029164
eks 20201113100013.11.2020
10:00
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214170
eks 20210309140009.03.2021
14:00
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre veľkokapacitné očkovacie centrá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217901
eks 20210427150027.04.2021
15:00
Špeciálny zdravotnícky materiál a potreby pre veľkokapacitné očkovacie centrá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218133
eks 20210429150029.04.2021
15:00
Špeciálny zdravotnícky materiál a potreby pre veľkokapacitné očkovacie centrá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219280
eks 20210513144713.05.2021
14:47
Kancelárske potreby.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219481
eks 20210515100015.05.2021
10:00
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre veľkokapacitné očkovacie centrá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219943
eks 20210520093020.05.2021
09:30
Vybudovanie IKT infraštruktúry Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110017
eks 20210520130020.05.2021
13:00
Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb a k nim priamo naviazaných služieb.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112846
eks 20210619130019.06.2021
13:00
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní pre VKOC NSK.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113037
eks 20210622120022.06.2021
12:00
Grafická úprava (novinové zalamovanie), tlač a distribúcia 12 čísel mesačníka NSK "ŽUPNÉ OZVENY"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113584
eks 20210629104329.06.2021
10:43
Nočný stolík s jedálenskou doskou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116453
eks 20210802090002.08.2021
09:00
Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, s hrazdou a hrazdičkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116458
eks 20210803090003.08.2021
09:00
Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK - nábytok a vybavenie ambulancie, čakárne a oddychovej miestnosti.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119648
eks 20211018100018.10.2021
10:00
Výber dodávateľa na dodanie tonerov pre potreby Úradu NSK.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122180
eks 20211115110015.11.2021
11:00
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221160
eks 20220315080015.03.2022
08:00
Grafická úprava (novinové zalamovanie), tlač a distribúcia dvojmesačníka NSK "ŽUPNÉ OZVENY"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228169
eks 20220810093010.08.2022
09:30
Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb a k nim priamo naviazaných služieb.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235726
eks 20230619100019.06.2023
10:00
Tlač a distribúcia dvojmesačníka NSK "ŽUPNÉ OZVENY"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310055
eks 20230922090022.09.2023
09:00
Tlač a doprava novín "Život seniorov"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310056
eks 20230922100022.09.2023
10:00
Prekladateľské a tlmočnícke služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou
04690/2024/MAJ
uvo 20240126080026.01.2024
08:00
Rekonštrukcia budovy školského internátu - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
4782/2024
uvo 20240126080026.01.2024
08:00
Prekladateľské a tlmočnícke služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou
04690/2024/MAJ
uvo 20240130080030.01.2024
08:00
Oprava padajúcej omietky na budove v správe Jókaiho divadla v Komárne.
Zákazka s nízkou hodnotou
04818/2024/MAJ
uvo 20240205090005.02.2024
09:00
„Rekonštrukcia mosta ev. č. 573-008 Kameničná - Kolárovo“ – projektová dokumentácia (DSP)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
04021/2024
uvo 20240213080013.02.2024
08:00
„Most ev. č. 564-007 na ceste II/564 v extraviláne mesta Levice, mestská časť Kalinčiakovo“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
04022/2023
uvo 20240213080013.02.2024
08:00
„Most ev. č. 524-003 cez potok Sikenica - Bátovce – projektová dokumentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
04023/2024
uvo 20240213080013.02.2024
08:00
„Most ev. č. 511-026 vo Vrábľoch cez potok“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
04024/2023
uvo 20240213080013.02.2024
08:00
Rekonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu“ - Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD
Zákazka s nízkou hodnotou
05117/2024/MAJ
uvo 20240214090014.02.2024
09:00
Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice - Domadice
Zákazka s nízkou hodnotou
5259/2024/MAJ
uvo 20240220080020.02.2024
08:00
Výber dodávateľa na dodanie originálnych a alternatívnych (repasovaných) tonerov pre potreby NSK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241214
eks 20240227090027.02.2024
09:00
„Vybudovanie dvoch ZSS v Dolných Lefantovciach“- PD
Zákazka s nízkou hodnotou
05434/2024/MAJ
uvo 20240229100029.02.2024
10:00
Štúdia dopravnej opodstatnenosti vybudovania prepojenia ciest III/1661 a I/65 v meste Nitra
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240306100006.03.2024
10:00
7 ks kardio kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241593
eks 20240308150008.03.2024
15:00
Umývačka riadu
Zákazka s nízkou hodnotou
05555/2024/MAJ
uvo 20240315080015.03.2024
08:00
REKonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu - SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD
Zákazka s nízkou hodnotou
5117/2024/MAJ
uvo 20240315080015.03.2024
08:00
Odstránenie havarijného stavu kotolne v budove Oddelenia samostatného bývania - „KREATÍV“, ZSS Klasov - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
5782/2024/MAJ
uvo 20240315090015.03.2024
09:00
Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra - PD
Zákazka s nízkou hodnotou
5578/2024/MAJ
uvo 20240320080020.03.2024
08:00
DEbarierizácia Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Zákazka s nízkou hodnotou
4455/2024/MAJ
uvo 20240321080021.03.2024
08:00
Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – Stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240321120021.03.2024
12:00
REKonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
5419/2024/MAJ
uvo 20240322080022.03.2024
08:00
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240322120022.03.2024
12:00
2 ks mobilné kreslá so zdvihákom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242040
eks 20240322143022.03.2024
14:30
„Oprava oplotenia objektu NKP Ľudový dom bývania a architektúry v Šali“ – Ponitrianske múzeum v Nitre
Zákazka s nízkou hodnotou
05967/2023/MAJ
uvo 20240328070028.03.2024
07:00
Hlavné prehliadky mostov, časť A
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240328100028.03.2024
10:00
Hlavné prehliadky mostov, časť B
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240328100028.03.2024
10:00
10 ks kardiokresiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242182
eks 20240328110028.03.2024
11:00
"Osadenie_zvodidiel_na_ceste_III_1641_v_km_3,200_4,200"
Zákazka s nízkou hodnotou
05886/2024/MAJ
uvo 20240403080003.04.2024
08:00
Zateplenie hospodárskej časti budovy - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice“ – SD
Zákazka s nízkou hodnotou
6009/2024/MAJ
uvo 20240403090003.04.2024
09:00
Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
6050/2024/MAJ
uvo 20240404090004.04.2024
09:00
Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo
Zákazka s nízkou hodnotou
06065/2024/MAJ
uvo 20240408080008.04.2024
08:00
Nákup a montáž 2 ks kotlov do kotolne "MÔJ DOMOV", ZSS Topoľčany (Prašice)
Zákazka s nízkou hodnotou
6091/2024/MAJ
uvo 20240409080009.04.2024
08:00
Zásobník ohrehu vody /ZSS "CLEMENTIA", ZSS Kovarce/
Zákazka s nízkou hodnotou
6090/2024/MAJ
uvo 20240411080011.04.2024
08:00
Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“ - Stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
6196/2024/MAJ
uvo 20240412090012.04.2024
09:00
„Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach“ - reštaurátorský výskum
Zákazka s nízkou hodnotou
06162/2024
uvo 20240415080015.04.2024
08:00
Veľkoformátový skener
Zákazka s nízkou hodnotou
06257/2024/MAJ
uvo 20240416080016.04.2024
08:00
Gastrozariadenia a gastrodoplnky do zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
05907/2024/MAJ
uvo 20240417090017.04.2024
09:00
Zariadenie na ohrev teplej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
05604/2024/MAJ
uvo 20240419080019.04.2024
08:00
„Osadenie zvodidiel na ceste III/1641 v km 3,200 – 4,200“ – Stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240419120019.04.2024
12:00
Dvojradový pluh
Zákazka s nízkou hodnotou
06075/2024/MAJ
uvo 20240422080022.04.2024
08:00
Projektor
Zákazka s nízkou hodnotou
06414/2024
uvo 20240424080024.04.2024
08:00
„Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“- Nitra, k.ú. Mlynárce – Stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240424120024.04.2024
12:00
„Hlavné prehliadky mostov, časť A“
Zákazka s nízkou hodnotou
06410/2024/MAJ
uvo 20240425080025.04.2024
08:00
„Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach“ - reštaurátorský výskum_
Zákazka s nízkou hodnotou
06162/2024
uvo 20240425080025.04.2024
08:00
Obnova objektu telocvične školy - PD - SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Zákazka s nízkou hodnotou
06484/2024/MAJ
uvo 20240425090025.04.2024
09:00
„Hlavné prehliadky mostov, ČASŤ B“
Zákazka s nízkou hodnotou
06376/2024/MAJ
uvo 20240426080026.04.2024
08:00
„Vybudovanie priestorov pre terapie kontajnerovou zostavou“ - „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06161/2024
uvo 20240430080030.04.2024
08:00
Oprava kotla PGV 100, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
6549/2024/MAJ
uvo 20240430080030.04.2024
08:00
Kolíkovačka
Zákazka s nízkou hodnotou
06543/2024/MAJ
uvo 20240430080030.04.2024
08:00
Výber dodávateľa na dodanie kancelárskeho materiálu pre potreby NSK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243106
eks 20240430100030.04.2024
10:00
Telefónna ústredňa (SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany)
Zákazka s nízkou hodnotou
6547/2024/MAJ
uvo 20240506080006.05.2024
08:00
„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – Stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240507120007.05.2024
12:00
„kardio kreslo“ – 7 ks pre „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Zákazka s nízkou hodnotou
06699/2024
uvo 20240510080010.05.2024
08:00
„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“
Zákazka s nízkou hodnotou
06659/2024/MAJ
uvo 20240510090010.05.2024
09:00
"Rekonštrukcia rozvodov TUV v pavilónoch D a E“ - „SVETLO“, ZSS Olichov
Zákazka s nízkou hodnotou
06700/2024
uvo 20240513080013.05.2024
08:00
„Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“- Nitra, k.ú. Mlynárce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06252/2024/MAJ
uvo 20240514080014.05.2024
08:00
Rozhľadňa Sútok Váhu a Malého Dunaja pri Kolárove - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
6721/2024/MAJ
uvo 20240514090014.05.2024
09:00
Elektroinštalácia priestorov sušiarne Prašice "MÔJ DOMOV" , ZSS Topoľčany
Zákazka s nízkou hodnotou
6713/2024/MAJ
uvo 20240516080016.05.2024
08:00
Osadenie zvodidiel na ceste III1641 v km 3,200 - 4,200 - stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
06763/2024/MAJ
uvo 20240517090017.05.2024
09:00
„Cesta II/580 Šurany - križovatka I/75“ – PD
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240521120021.05.2024
12:00
„Cesta II/563 intravilán Nové Zámky“ – PD
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240521120021.05.2024
12:00
Prestavba a modernizácia areálu Strednej odbornej školy chovu koní a služieb v Šali /architektonická štúdia/
Zákazka s nízkou hodnotou
6940/2024/MAJ
uvo 20240522080022.05.2024
08:00
„Rekonštrukcia priepustu č. P26852 na ceste II/524 v k.ú. Bohunice“ – PD
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240523120023.05.2024
12:00
„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
07170/2024
uvo 20240524080024.05.2024
08:00
Prístavba ubytovacej časti k budove PERLA ZSS Želiezovce - PD
Zákazka s nízkou hodnotou
07173/2024/MAJ
uvo 20240527090027.05.2024
09:00
„Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“- Nitra, k.ú. Mlynárce – stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
07221/2024
uvo 20240528080028.05.2024
08:00
"Rozhľadňa Zámeček pri Nitrianskom Hrádku- SD"
Zákazka s nízkou hodnotou
06942/2024/MAJ
uvo 20240529080029.05.2024
08:00
Krbové kachle
Zákazka s nízkou hodnotou
07279/2024/MAJ
uvo 20240530080030.05.2024
08:00
NÁKUP a montáž 2 ks kotlov do kotolne "MÔJ DOMOV", ZSS Topoľčany (Prašice)
Zákazka s nízkou hodnotou
7217/2024/MAJ
uvo 20240530080030.05.2024
08:00
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do ambulancie
Zákazka s nízkou hodnotou
7245/2024/MAJ
uvo 20240530080030.05.2024
08:00
Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch
Zákazka s nízkou hodnotou
07278/2024/MAJ
uvo 20240603080003.06.2024
08:00
„Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“- SD
Zákazka s nízkou hodnotou
06944/2024/MAJ
uvo 20240603080003.06.2024
08:00
Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce“
Zákazka s nízkou hodnotou
07327/2024/MAJ
uvo 20240603080003.06.2024
08:00
„Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“- PD
Zákazka s nízkou hodnotou
05578/2024/MAJ
uvo 20240605080005.06.2024
08:00
Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo
Zákazka s nízkou hodnotou
07493/2024/MAJ
uvo 20240606090006.06.2024
09:00
„Cesta III/1590 Krškany“ – PD
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240606120006.06.2024
12:00
Rekonštrukcia vstupných priestorov školy - SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce - PD
Zákazka s nízkou hodnotou
07586/2024/MAJ
uvo 20240612090012.06.2024
09:00
Terénne sono + hlavica
Zákazka s nízkou hodnotou
07322/2024/MAJ
uvo 20240614080014.06.2024
08:00
Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce
Zákazka s nízkou hodnotou
07327/2024/MAJ
uvo 20240614090014.06.2024
09:00
Poskytnutie geodetických služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7177/2024/MAJ
uvo 20240618080018.06.2024
08:00
Gymnázium J.F., Šaľa: Nákup a montáž kotlov do kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou
07608/2024/MAJ
uvo 20240618090018.06.2024
09:00
Rekonštrukcia učební teoretického vyučovania“ - Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
7684/2024/MAJ
uvo 20240618090018.06.2024
09:00
Rekonštrukcia lokálnych kotolní „Harmónia“, ZSS Horné Štitáre - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
07702/2024/MAJ
uvo 20240619090019.06.2024
09:00
Traktor pre SOŠPaSV Levice.
Zákazka s nízkou hodnotou
07716/2024/MAJ
uvo 20240619090019.06.2024
09:00
„Rekonštrukcia lokálnych kotolní „Harmónia“, ZSS Horné Štitáre“
Zákazka s nízkou hodnotou
0771124/2024
uvo 20240621080021.06.2024
08:00
„Most ev. č. 1732-002 v obci Malé Ripňany“ – Stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240624120024.06.2024
12:00
„Zriadenie kotolne a rekonštrukcia vykurovacieho systému pre účely elokovaného pracoviska SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom“ (objekt v areáli bývalej SOŠ služieb Dvory nad Žitavou)
Zákazka s nízkou hodnotou
07588/2024
uvo 20240625090025.06.2024
09:00
Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny – „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice – Domadice
Zákazka s nízkou hodnotou
7737/2024/MAJ
uvo 20240628080028.06.2024
08:00
„Debarierizácia Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky“- PD
Zákazka s nízkou hodnotou
07898/2024
uvo 20240628080028.06.2024
08:00
Administratívna budova NSK - PD (AD)
Zákazka s nízkou hodnotou
NSK/PD
uvo 20240701080001.07.2024
08:00
„Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany“ - „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07590/2024/MAJ
uvo 20240703080003.07.2024
08:00
Diagnostika mosta Jur nad Hronom
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240703120003.07.2024
12:00
Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok – Stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240708120008.07.2024
12:00
„Obnova a značenie cyklotrás v NSK v roku 2024“
Zákazka s nízkou hodnotou
07688/2024
uvo 20240709080009.07.2024
08:00
„Zateplenie hospodárskej časti budovy - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07893/2024
uvo 20240710080010.07.2024
08:00
Cesta II/563 intravilán Nové Zámky (PD)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7601/2024/MAJ
uvo 20240711080011.07.2024
08:00
Cesta II/580 Šurany - križovatka I/75 (PD)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7685/2024/MAJ
uvo 20240711080011.07.2024
08:00
Rekonštrukcia priepustu č. P26852 na ceste II/524 v k.ú. Bohunice (PD)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7687/2024/MAJ
uvo 20240711080011.07.2024
08:00
„Rekonštrukcia učební teoretického vyučovania“ - Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
Zákazka s nízkou hodnotou
07705/2024/MAJ-OVO
uvo 20240711090011.07.2024
09:00
DODÁVKA a montáž šikmej schodiskovej plošiny - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice - Domadice
Zákazka s nízkou hodnotou
7737/2024/MAJ
uvo 20240712080012.07.2024
08:00
„Rekonštrukcia vonkajšieho areálu Polikliniky NSK Šaľa“ - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
08238/2024
uvo 20240715080015.07.2024
08:00
„Sanácia cesty III/1663 pred obcou Žirany“ – Stavebný dozor
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240718120018.07.2024
12:00
„Prestavba budovy internátu SOŠ Dvory nad Žitavou na ZSS“ - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
07922/2024/MAJ
uvo 20240722080022.07.2024
08:00
„Prestavba budovy internátu SOŠ Dvory nad Žitavou na ZSS“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
07921/2024/MAJ
uvo 20240723090023.07.2024
09:00
„Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06939/2024
uvo 20240724080024.07.2024
08:00
„Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na ZSS“ - SD
Zákazka s nízkou hodnotou
07992/2024/MAJ
uvo 20240724080024.07.2024
08:00
Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice - SOŠ služieb, Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07595/2024/MAJ
uvo 20240724090024.07.2024
09:00