Hlavné prehliadky mostov, časť B

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hlavné prehliadky mostov, časť B
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa