Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo
Kód zákazky: 07493/2024/MAJ
Kód oznámenia: 13644 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71300000-1
Predpokladaná hodnota: 66 530,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby. Všetky budúce práce (rekonštrukcie, prestavby) sa týkajú interiéru existujúcich pavilónov A až G Polikliniky NSK v Štúrove. V exteriéri sa plánujú len práce menšieho rozsahu: nové spevnené plochy – chodníky cca 120 m2 a prekrytie rámp pre pacientov na invalidnom vozíku. Rozsah prác: 1. PD na komplexnú rekonštrukciu inžinierskych sietí 1.1. Projektovú dokumentáciu prispôsobiť aktuálnym zisteniam z prebiehajúcej rekonštrukcie vo vstupnej časti budovy. 1.2. Elektroinštalácia v pavilónoch, kde ešte nebola rekonštrukcia uskutočnená ( cca 30 – 35 % z celkového rozsahu). Možnosť samostatného merania spotreby elektrickej energie v ucelených jednotkách – ambulancie, priestory na komerčný prenájom, spoločné priestory. LED osvetlenie všetkých priestorov. Nový napájací kábel z hlavného rozvádzača na RTG oddelenie (pavilón G) pre potreby CT a nového RTG pracoviska. 1.3. Návrh vykurovacieho systému - všetky pavilóny: prepočet potreby tepla v jednotlivých miestnostiach, návrh rozvodov tepla a vykurovacích telies – radiátorov. Zdroj tepla, výmenníková stanica dodávateľa Enerbyt s.r.o., nie je predmetom zákazky. 1.4. Návrh rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej siete všetkých pavilónov podľa požiadaviek obstarávateľa. 1.5. Návrh slaboprúdových rozvodov všetkých pavilónov - štruktúrovanej kabeláže, dátových rozvodov podľa požiadaviek obstarávateľa. Príprava na budúce pokrytie všetkých priestorov internetovým signálom. Manažovanie pacientov prostredníctvom centrálneho pultu – miestnosť informátora vo vstupnej hale. 1.6. Komplexný návrh elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HPS). 1.7. Komplexný návrh zabezpečovacieho systému budovy a systému ovládania dverí pre lekárov v dobe zatvorenej budovy. 2. PD rekonštrukčných prác a stavebných úprav (výmery sú informatívne) 2.1. Pavilón B 1.NP: vytvorenie ambulancie pohotovostnej služby (APS)(cca 70 m2) s vytvorením prístupu z exteriéru (spevnená plocha 15 m2) a ambulancie ORL, vrátane zvukovo izolovanej vyšetrovne ( 80 m2). 2.2. Pavilón B 2.NP: vytvorenie pediatrickej ambulancie (80 m2), ambulancie všeobecného lekára (80 m2), stavebné úpravy – rozšírenie pediatrickej ambulancie (20 m2), vytvorenie diabetologickej (resp. endokrinologickej) ambulancie (60 m2), a miestnosti pre pracovisko sociálnych služieb (35 m2). 2.3. Pavilón B: Zrušenie dvoch výťahových šácht a jedného schodiska a vytvorenie priestorov aj na prízemí aj na poschodí pre účelu rozšírenia priestorov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 2.4. Pavilón C 1.NP: Stavebné úpravy miestnosti pre potreby sociálneho odboru ÚNSK – služba včasnej intervencie (50 m2). 2.5. Pavilón D 1.NP: vytvorenie priestoru pre informátora vo vstupnej hale (10 m2). 2.6. Pavilón D 2.NP: Rozšírenie ambulancie všeobecného lekára (12 m2) a gynekologickej ambulancie (12 m2). 2.7. Pavilón E 2.NP: Vytvorenie priestorov pre sonografiu a sociálne miestnosti RTG oddelenia (30 m2), dispečerskej a dennej miestnosti DZS (25 m2), priestorov pre komerčný prenájom (3x aj so sociálnym zázemím) (spolu 120 m2) a sociálnych miestností pre potreby DOS (60 m2). 2.8. Pavilón F 1.NP: Vytvorenie ambulancie pľúcneho lekára (100 m2). Prekrytie dvoch rámp pre imobilných pacientov proti nepriazni počasia (80 m2). 2.9. Pavilón F 2.NP: Adaptácia priestorov pre potreby ADOS, (25 m2), reorganizácia laboratórií (100 m2), stavebné úpravy pre rozšírenie rehabilitačného oddelenia (30 m2), vytvorenie ambulancie klinického psychológa (50 m2). 2.10. Pavilón G 2.NP: Stavebné úpravy – vytvorenie pracoviska CT a rádiodiagnostického pracoviska na RTG oddelení (150 m2). 3. Prevádzkové súbory 3.1. PS 01 – CT prístroj 3.2. PS 02 – RTG prístroj Ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov budú pozostávať z čakárne pre pacientov, prípravy – miestnosti sestry, vyšetrovne, dennej miestnosti a podľa možnosti toalety. Jednotlivé ambulancie by mali mať možnosť samostatného merania spotreby elektrickej energie. Obsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby: - Zameranie starého stavu /pôdorysy/ - Architektúra - búracia časť - stavebná časť - Zdravotechnika - Elektroinštalácia - Počítačová a wifi sieť - Statika - Požiarna ochrana + EPS + HSP - Ústredné kúrenie - Vzduchotechnika, klimatizácia - Výpis vyplní otvorov - Výpis materiálov - Technická správa, Sprievodná správa - Výkaz výmer / Rozpočet stavby, Zadanie - Parkové a sadové úpravy Inžinierska činnosť Autorský dozor

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292972
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo (ID: 507166)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.dolezaj@unsk.sk
 • Telefónne číslo: +4201376925911
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 07493/2024/MAJ
 • Názov: Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby. Všetky budúce práce (rekonštrukcie, prestavby) sa týkajú interiéru existujúcich pavilónov A až G Polikliniky NSK v Štúrove. V exteriéri sa plánujú len práce menšieho rozsahu: nové spevnené plochy – chodníky cca 120 m2 a prekrytie rámp pre pacientov na invalidnom vozíku. Rozsah prác: 1. PD na komplexnú rekonštrukciu inžinierskych sietí 1.1. Projektovú dokumentáciu prispôsobiť aktuálnym zisteniam z prebiehajúcej rekonštrukcie vo vstupnej časti budovy. 1.2. Elektroinštalácia v pavilónoch, kde ešte nebola rekonštrukcia uskutočnená ( cca 30 – 35 % z celkového rozsahu). Možnosť samostatného merania spotreby elektrickej energie v ucelených jednotkách – ambulancie, priestory na komerčný prenájom, spoločné priestory. LED osvetlenie všetkých priestorov. Nový napájací kábel z hlavného rozvádzača na RTG oddelenie (pavilón G) pre potreby CT a nového RTG pracoviska. 1.3. Návrh vykurovacieho systému - všetky pavilóny: prepočet potreby tepla v jednotlivých miestnostiach, návrh rozvodov tepla a vykurovacích telies – radiátorov. Zdroj tepla, výmenníková stanica dodávateľa Enerbyt s.r.o., nie je predmetom zákazky. 1.4. Návrh rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej siete všetkých pavilónov podľa požiadaviek obstarávateľa. 1.5. Návrh slaboprúdových rozvodov všetkých pavilónov - štruktúrovanej kabeláže, dátových rozvodov podľa požiadaviek obstarávateľa. Príprava na budúce pokrytie všetkých priestorov internetovým signálom. Manažovanie pacientov prostredníctvom centrálneho pultu – miestnosť informátora vo vstupnej hale. 1.6. Komplexný návrh elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HPS). 1.7. Komplexný návrh zabezpečovacieho systému budovy a systému ovládania dverí pre lekárov v dobe zatvorenej budovy. 2. PD rekonštrukčných prác a stavebných úprav (výmery sú informatívne) 2.1. Pavilón B 1.NP: vytvorenie ambulancie pohotovostnej služby (APS)(cca 70 m2) s vytvorením prístupu z exteriéru (spevnená plocha 15 m2) a ambulancie ORL, vrátane zvukovo izolovanej vyšetrovne ( 80 m2). 2.2. Pavilón B 2.NP: vytvorenie pediatrickej ambulancie (80 m2), ambulancie všeobecného lekára (80 m2), stavebné úpravy – rozšírenie pediatrickej ambulancie (20 m2), vytvorenie diabetologickej (resp. endokrinologickej) ambulancie (60 m2), a miestnosti pre pracovisko sociálnych služieb (35 m2). 2.3. Pavilón B: Zrušenie dvoch výťahových šácht a jedného schodiska a vytvorenie priestorov aj na prízemí aj na poschodí pre účelu rozšírenia priestorov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 2.4. Pavilón C 1.NP: Stavebné úpravy miestnosti pre potreby sociálneho odboru ÚNSK – služba včasnej intervencie (50 m2). 2.5. Pavilón D 1.NP: vytvorenie priestoru pre informátora vo vstupnej hale (10 m2). 2.6. Pavilón D 2.NP: Rozšírenie ambulancie všeobecného lekára (12 m2) a gynekologickej ambulancie (12 m2). 2.7. Pavilón E 2.NP: Vytvorenie priestorov pre sonografiu a sociálne miestnosti RTG oddelenia (30 m2), dispečerskej a dennej miestnosti DZS (25 m2), priestorov pre komerčný prenájom (3x aj so sociálnym zázemím) (spolu 120 m2) a sociálnych miestností pre potreby DOS (60 m2). 2.8. Pavilón F 1.NP: Vytvorenie ambulancie pľúcneho lekára (100 m2). Prekrytie dvoch rámp pre imobilných pacientov proti nepriazni počasia (80 m2). 2.9. Pavilón F 2.NP: Adaptácia priestorov pre potreby ADOS, (25 m2), reorganizácia laboratórií (100 m2), stavebné úpravy pre rozšírenie rehabilitačného oddelenia (30 m2), vytvorenie ambulancie klinického psychológa (50 m2). 2.10. Pavilón G 2.NP: Stavebné úpravy – vytvorenie pracoviska CT a rádiodiagnostického pracoviska na RTG oddelení (150 m2). 3. Prevádzkové súbory 3.1. PS 01 – CT prístroj 3.2. PS 02 – RTG prístroj Ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov budú pozostávať z čakárne pre pacientov, prípravy – miestnosti sestry, vyšetrovne, dennej miestnosti a podľa možnosti toalety. Jednotlivé ambulancie by mali mať možnosť samostatného merania spotreby elektrickej energie. Obsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby: - Zameranie starého stavu /pôdorysy/ - Architektúra - búracia časť - stavebná časť - Zdravotechnika - Elektroinštalácia - Počítačová a wifi sieť - Statika - Požiarna ochrana + EPS + HSP - Ústredné kúrenie - Vzduchotechnika, klimatizácia - Výpis vyplní otvorov - Výpis materiálov - Technická správa, Sprievodná správa - Výkaz výmer / Rozpočet stavby, Zadanie - Parkové a sadové úpravy Inžinierska činnosť Autorský dozor
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 66 530.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO Uchádzač preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Záujemca alebo uchádzač z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca/ uchádzač z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá doklad, resp. čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 07493/2024/MAJ
 • Názov : „Projektová dokumentácia RCIS – Regionálne centrum integrovanej starostlivosti“ - Poliklinika NSK Štúrovo
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby. Všetky budúce práce (rekonštrukcie, prestavby) sa týkajú interiéru existujúcich pavilónov A až G Polikliniky NSK v Štúrove. V exteriéri sa plánujú len práce menšieho rozsahu: nové spevnené plochy – chodníky cca 120 m2 a prekrytie rámp pre pacientov na invalidnom vozíku. Rozsah prác: 1. PD na komplexnú rekonštrukciu inžinierskych sietí 1.1. Projektovú dokumentáciu prispôsobiť aktuálnym zisteniam z prebiehajúcej rekonštrukcie vo vstupnej časti budovy. 1.2. Elektroinštalácia v pavilónoch, kde ešte nebola rekonštrukcia uskutočnená ( cca 30 – 35 % z celkového rozsahu). Možnosť samostatného merania spotreby elektrickej energie v ucelených jednotkách – ambulancie, priestory na komerčný prenájom, spoločné priestory. LED osvetlenie všetkých priestorov. Nový napájací kábel z hlavného rozvádzača na RTG oddelenie (pavilón G) pre potreby CT a nového RTG pracoviska. 1.3. Návrh vykurovacieho systému - všetky pavilóny: prepočet potreby tepla v jednotlivých miestnostiach, návrh rozvodov tepla a vykurovacích telies – radiátorov. Zdroj tepla, výmenníková stanica dodávateľa Enerbyt s.r.o., nie je predmetom zákazky. 1.4. Návrh rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej siete všetkých pavilónov podľa požiadaviek obstarávateľa. 1.5. Návrh slaboprúdových rozvodov všetkých pavilónov - štruktúrovanej kabeláže, dátových rozvodov podľa požiadaviek obstarávateľa. Príprava na budúce pokrytie všetkých priestorov internetovým signálom. Manažovanie pacientov prostredníctvom centrálneho pultu – miestnosť informátora vo vstupnej hale. 1.6. Komplexný návrh elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HPS). 1.7. Komplexný návrh zabezpečovacieho systému budovy a systému ovládania dverí pre lekárov v dobe zatvorenej budovy. 2. PD rekonštrukčných prác a stavebných úprav (výmery sú informatívne) 2.1. Pavilón B 1.NP: vytvorenie ambulancie pohotovostnej služby (APS)(cca 70 m2) s vytvorením prístupu z exteriéru (spevnená plocha 15 m2) a ambulancie ORL, vrátane zvukovo izolovanej vyšetrovne ( 80 m2). 2.2. Pavilón B 2.NP: vytvorenie pediatrickej ambulancie (80 m2), ambulancie všeobecného lekára (80 m2), stavebné úpravy – rozšírenie pediatrickej ambulancie (20 m2), vytvorenie diabetologickej (resp. endokrinologickej) ambulancie (60 m2), a miestnosti pre pracovisko sociálnych služieb (35 m2). 2.3. Pavilón B: Zrušenie dvoch výťahových šácht a jedného schodiska a vytvorenie priestorov aj na prízemí aj na poschodí pre účelu rozšírenia priestorov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 2.4. Pavilón C 1.NP: Stavebné úpravy miestnosti pre potreby sociálneho odboru ÚNSK – služba včasnej intervencie (50 m2). 2.5. Pavilón D 1.NP: vytvorenie priestoru pre informátora vo vstupnej hale (10 m2). 2.6. Pavilón D 2.NP: Rozšírenie ambulancie všeobecného lekára (12 m2) a gynekologickej ambulancie (12 m2). 2.7. Pavilón E 2.NP: Vytvorenie priestorov pre sonografiu a sociálne miestnosti RTG oddelenia (30 m2), dispečerskej a dennej miestnosti DZS (25 m2), priestorov pre komerčný prenájom (3x aj so sociálnym zázemím) (spolu 120 m2) a sociálnych miestností pre potreby DOS (60 m2). 2.8. Pavilón F 1.NP: Vytvorenie ambulancie pľúcneho lekára (100 m2). Prekrytie dvoch rámp pre imobilných pacientov proti nepriazni počasia (80 m2). 2.9. Pavilón F 2.NP: Adaptácia priestorov pre potreby ADOS, (25 m2), reorganizácia laboratórií (100 m2), stavebné úpravy pre rozšírenie rehabilitačného oddelenia (30 m2), vytvorenie ambulancie klinického psychológa (50 m2). 2.10. Pavilón G 2.NP: Stavebné úpravy – vytvorenie pracoviska CT a rádiodiagnostického pracoviska na RTG oddelení (150 m2). 3. Prevádzkové súbory 3.1. PS 01 – CT prístroj 3.2. PS 02 – RTG prístroj Ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov budú pozostávať z čakárne pre pacientov, prípravy – miestnosti sestry, vyšetrovne, dennej miestnosti a podľa možnosti toalety. Jednotlivé ambulancie by mali mať možnosť samostatného merania spotreby elektrickej energie. Obsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby: - Zameranie starého stavu /pôdorysy/ - Architektúra - búracia časť - stavebná časť - Zdravotechnika - Elektroinštalácia - Počítačová a wifi sieť - Statika - Požiarna ochrana + EPS + HSP - Ústredné kúrenie - Vzduchotechnika, klimatizácia - Výpis vyplní otvorov - Výpis materiálov - Technická správa, Sprievodná správa - Výkaz výmer / Rozpočet stavby, Zadanie - Parkové a sadové úpravy Inžinierska činnosť Autorský dozor
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: predložením kópie dokladu zodpovedného projektanta – jeho platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným SKSI pre kategórie A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo I1- Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (vydávané od r. 2005) alebo Stavebné konštrukcie, podkategória Projektovanie pozemných stavieb (vydávané do r. 2005). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR - uchádzač preukáže požadovaným osvedčením projektanta.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH pri nezmenených kvalitatívnych požiadavkách
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: v zmysle zmluvy o dielo
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia otvárania ponúk - Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja - Rázusova 2/A, 94901 Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507166
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507166
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)